RFSU Västernorrland

En av RFSU:s grundtankar är att skapa en positiv syn på sexualiteten som drivkraft samt för att förebygga hiv, könssjukdomar och oönskade graviditeter. RFSU Västernorrland vill vara med och bidra till detta i länet.

Vi vill vara en arena för engagemang för alla som utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad.

RFSU Västernorrland har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion inom frågor som rör sexualitet.

  

Engagera dig!

Vi vill att RFSU Västernorrland ska vara en öppen och inkluderande förening där medlemmarna har god insyn i verksamheten och stora möjligheter att engagera sig på sina egna villkor och efter sitt eget intresse.

Vill du engagera dig i styrelsen har du funderingar och vill veta mer? Kontakta då oss på vasternorrland@rfsu.se

Följ gärna oss på facebook för att hänga med i vad vi gör:

Viktiga länkar