Till sidans huvudinnehåll
Dansande människor i ett Pride-tåg. I ena hörnet en stämpel med texten "Framtidens RFSU".

Årsmöte 2022

Årsmötet ägde rum digitalt 27 februari 2022!

Det bjöds på på årsmöteskit, intressanta diskussioner och nya ledamöter valdes till styrelsen. Årsmötet är RFSU Stockholms högsta beslutande organ medlemmarnas deltagande är viktigt. 

Inför nästa årsmöte: årsmötesskola och motionsverkstad!
Har du inte varit på årsmöte förut? Inga problem! Läs mer i vår årsmötespraktika eller kolla in lathund för att skriva motioner på hemsidan

Vi arrangerar också årsmötesskola och motionsverkstad. Under årsmötesskolan kan du lära dig mer om organisationens demokratiska processer och hur ett årsmöte fungerar. Hur begär en ordet? Vad är det för skillnad på proposition och motion? Vad är alla lite knöliga ord och procedurer till för egentligen? Hur fungerar digitala verktyg såsom Vote IT och Zoom?

Under motionsverkstaden kan du få stöd och hjälp med att formulera och skriva motioner för just ditt förslag. Ta med dig en eller flera idéer, så hjälps vi åt! Varmt välkomna oavsett om du är en riktig föreningsräv eller aldrig någonsin hört talas om vad en motion är. Vi finns här för att lära dig allt du behöver inför årsmötet! 

Handlingar till årsmötet 2022:

 1. Dagordning
 2. Proposition Verksamhetsplan 2022
 3. Proposition: Styrelsens arvodering
 4. Proposition: Uppdragsbeskrivning för presidiet
 5. Motion: Allomfattande material om att ha en transkropp
 6. Motionssvar “Allomfattande material om att ha en transkropp”
 7. Verksamhetsberättelse 2021 
 8. Revisionsberättelse 2021 
 9. Revisionsberättelse från verksamhetsrevisorerna
 10. Årsbokslut 2021
 11. Valberedningens förslag till förtroendevalda för verksamhetsåret 2022
 12. RFSU Stockholms stadgar

Förnya ditt medlemskap
Glöm inte att förnya ditt medlemskap inför nästa årsmöte. Ett medlemskap i RFSU kostar 150 kr om året och 50 kr för personer under 26 år eller med ekonomiska begränsningar. Du kan även vara medlem via autogiro. Läs mer och förnya ditt medlemskap här:  www.rfsu.se/medlem