Till sidans huvudinnehåll

Hemma - sexualupplysning för familjehem

Hur kan du som vuxen och familjehem, jourhem eller kontaktfamilj föra respektfulla och förtroendeskapande samtal med din ungdom om sexualitet, kroppen och relationer?

Genom att vara öppen för samtal om sexualitet och relationer kan du göra stor skillnad för ungdomar i din närhet. Du kan vägleda och upplysa kring viktiga saker som rätten till den egna kroppen, ömsesidighet och säkrare sex. På så sätt bidrar vi till att motverka sexuellt våld samt ökar förutsättningarna för att ungdomar har det sex som de vill ha och mår bra av (om de vill).

Inom projektet Hemma jobbar vi med att ta fram en utbildning och material som ska underlätta för ungdomar och familjehem att mötas i samtal kring sex och relationer. Vi tar också fram en utbildning för berörd personal inom kommunernas socialtjänster, tex barnsekreterare och familjehemssekreterare, samt privata familjehemskonsulenter.

Hemma är ett sexualupplysningsprojekt som går ut på att öka den sexuella hälsan hos ungdomar som bor i familjehem eller jourhem. Unga som är placerade har ofta en sämre hälsa generellt och även en sämre sexuell hälsa. Hemma är ett samarbete med FoU Södertörn och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Det här projektet utgår från de behov som finns hos familjehem, jourhem och placerade ungdomar när det gäller sexualitet och sexuell hälsa. Vill du veta mer eller har du idéer? Hör av dig till hanna.weber-vernet@rfsu.se eller ellen.nordlund@rfsu.se