Till sidans huvudinnehåll

Kan vi prata?

Vad ska man säga och när ska man börja? Hur lär man sitt barn att lyssna på sig själv? Hur pratar man om porr? Vad gör ungdomar när de har sex? RFSU Stockholms föräldrastödjande projekt "Kan vi prata?" utvecklar material, metoder och sammanhang där föräldrar och andra omsorgspersoner kan lära sig mer om hur man stöttar ungas sexuella hälsa.

Tonårstiden är en händelserik och omvälvande period för våra barn, men också för föräldrar. Många vuxna som har tonårsbarn efterfrågar stöd i föräldraskapet. Många känner dessutom en särskild osäkerhet när det kommer till hur man kan stötta sitt barn i teman om kroppen, sexualitet och relationer. Med utgångspunkt i dessa behov har Arvsfondsprojektet Kan vi prata? skapat en föräldraföreläsning och en studiecirkel för föräldrar och viktiga vuxna.

Föreläsning

Föräldraföreläsningen tar sin utgångspunkt i skolans kunskapsområde Sexualitet, samtycke och relationer men fokuserar på föräldraperspektivet. Vi pratar om ungas nära relationer, hur man bidrar till en positiv kroppsuppfattning samt stärker viktiga relationsförmågor. Vi berör även normer och budskap kring sexualitet och identitet som de unga möter.

Studiecirkel

Studiecirkeln handlar om teman som tonårstid, samtycke och ömsesidighet, budskap om sex, trivas med sin kropp och ungas relationer. Syftet är att du som deltar ska få kunskap, möjlighet till reflektion och diskussion med andra föräldrar samt konkreta tips på hur du kan föra världens viktigaste samtal.

Studiecirkeln är kostnadsfri och vi träffas vid tre tillfällen à 2,5 h. Här kan du göra en intresseanmälan till nästa omgång av studiecirkeln.

Boka oss!

Vi vänder oss främst till föräldrar och viktiga vuxna med barn i åldern 9 -18 år. Föreläsningar och studiecirklar leds av våra utbildade föräldrainformatörer. De teman och förslag som vi tar upp baserar sig på RFSU:s många år av möten med unga och föräldrar samt forskning och rapporter från myndigheter och civilsamhället. Under 2023 är föreläsningarna och studiecirkeln kostnadsfria.

Arbetar du i skola eller organisationer som möter föräldrar och vill lära dem mer om världens viktigaste samtal? Boka en föräldraföreläsning eller arrangera en studiecirkel i samarbete med oss! Bokning sker via mejl till ellen.nordlund@rfsu.se.

Vårt material: ett budskap till föräldrar! 

Tillsammans med mediehuset Fanzingo har vi tagit fram ett material där barn och unga själva berättar hur de vill att föräldrar och andra anhöriga ska närma sig och prata om frågor som rör sexualitet, kroppen och relationer med dem. Kolla gärna in vårt material!  

Animationsworkshopen som är skapad av 10-åringar.

Talkshowen är skapad av unga i åldern 12–14 år.

Vår podcast Kan vi prata? är skapad av unga i åldern 15–18 år. Du kan lyssna på alla avsnitt här!