Till sidans huvudinnehåll

BDSM- & Fetischismgruppen

BDSM- & Fetischismgruppen är för dig som är sexualpolitiskt intresserad av frågor som rör BDSM och fetischism. Målet är att motverka fördomar genom fortsatt arbete med att informera om BDSM och fetischism.

Om oss

RFSU Stockholms sexualpolitiska BDSM- och fetischismgrupp bildades hösten 2006 av medlemmar som sedan tidigare var engagerade i frågor som rör BDSM- och fetischutövares rättigheter.

Sedan starten har medlemmar i gruppen föreläst om BDSM och fetischism, bland annat på Sexdagarna, Tema Genus och Stockholm Pride. Under Stockholm Pride har gruppen hållit BDSM- och fetischismworkshops inne i Pride Park samt hållit föreläsningar på Pride House. I flera års tid har gruppen anordnat KI-dagen, en heldag med föreläsningar och information för studenter inom människovårdande yrken på Karolinska Institutet. Dessutom har gruppen jobbat med texter om BDSM och fetischism till revideringen av RFSU:s idéprogram. Vintern 2009 gavs en unik informations/inspirations-broschyr om BDSM ut (se nedan).

Kort om BDSM och fetischism

Om BDSM
BDSM är ett samlingsbegrepp för bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse) och sadomasochism. Begreppet syftar på sexualitetsuttryck där samtyckande vuxna hittar gemensamt välbefinnande genom olika former av maktutbyten.

Om fetischism
Fetischism syftar på sexualitetsuttryck där närvaron av ett eller flera objekt, material eller en kroppsdel förstärker eller är källa till välbefinnande.

 

 

Infobroschyr
-klicka på broschyren för mer information!

 

 

 

 

 

I broschyren beskrivs BDSM och fetischism – från de första fantasierna till olika utövanden. Fakta varvas med personliga berättelser. 

Vill du vara med?

Gruppen träffas vanligtvis  andra onsdagen i månaden, klockan 18:00 på Alsnögatan 7 (RFSU Stockholms lokaler). Mellan månadsmötena träffas de olika arbetsgrupperna för att jobba med sina specifika frågor. Gruppen kommunicerar även via en mejllista som finns för aktiva medlemmar. Vill du komma i kontakt med gruppen, maila till stockholm@rfsu.se

Observera att BDSMF-gruppen inte arbetar med personlig rådgivning i BDSMF-frågor.