Till sidans huvudinnehåll

VVN-ambassadörerna

VVN står för vara, välja och njuta och ambassadörerna är en helt ny medlemsgrupp som startats i RFSU Stockholm för att tillgängliggöra engagemang för alla som vill engagera sig. VVN-ambassadörerna är tänkta att fungera som styrelsens förlängda arm för att alla förfrågningar ska kunna mötas.

Vårt uppdrag

VVN-ambassadörernas huvuduppdrag är att representera och informera om RFSUs grundidé och vision, RFSU Stockholms verksamhet, sprida sexualpolitisk kunskap samt värva nya och vårda existerande medlemmar. Detta kan göras på många olika sätt, exempelvis genom informationsbord, mingel vid interna event, synlighet på Stockholm Pride och liknande.

Vad vi gör

Under 2019 deltog VVN-ambassadörer bland annat med informationsbord under anti-diskrimineringsdagen på ProCivitas gymnasium där de delade ut kondomer, miniquizade och pratade om RFSU Stockholms verksamhet. 30 personer gjorde miniquizet. Under RFSU Stockholm och RFSL Stockholm Vinterfest minglade även VVN-ambassadörerna loss bland gäster och såg till att alla kände sig välkomna. På RFSU Stockholms framgångsrika sexquiz var en VVN-ambassadör även med och hjälpte till med att samtala med deltagarna och medlemsvärva.

Vill du veta mer om VVN-ambassadörerna? sanna.vanno@rfsu.se