Till sidans huvudinnehåll

Aborträttsnätverket

Är du engagerad i abortfrågan? I RFSU finns ett aborträttsnätverk där du kan engagera dig i aborträtten ur både ett nationellt och globalt perspektiv. 

Aborträttsnätverket diskuterar, utbyter kunskap, initierar och engagerar oss i aktiviteter. Vi har bland annat drivit nationella kampanjer som "Virka för liv" för Musikhjälpen och anordnat diskussionsträffar där vi sett film med aborttema.

Aborträttsnätverket tog initiativ till projektet "Abort 40", en kampanj som uppmärksammande att Sveriges aborträttslagstiftning fyllde 40 år. Samma år arrangerade nätverket även en aborträttsfestival.

Vill du träffa andra engagerade? Kanske vill du göra något för att uppmärsamma frågan lokalt? Kanske du vill vara med och påverka genom att motionera till RFSU:s kongress?

Vill du engagera dig specifikt för aborträtten, skicka e-post till abortratt@rfsu.se för att att höra mer om hur du engagerar dig.