Till sidans huvudinnehåll

17 juni: Corona – a crisis exploited by populists

Lyssna till aktivister från Georgien, Malta och Ungern om hur covid-19 slår mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i olika länder.

Information in English

Coronaviruset har fått regeringar runt om i världen att ställa om. Under de senaste månaderna har vi sett många oroande exempel på hur politiker utnyttjar situationen för att strama åt lagstiftningar som redan idag restriktiva när det gäller abort, hbtqi-personers rättigheter och sexualundervisning. Ett exempel är den lag som antogs i maj i Ungern om att göra det omöjligt att ändra juridiskt kön.

RFSU har samlat aktivister från Georgien, Malta och Ungern för att kommentera läget. Dessutom medverkar RFSU och ger en överblick över situationen internationellt. Samtalet sker på engelska. Seminariet arrangeras inom ramen för Framtidsarenan.

I panelen

Eka Tsereteli, Women's initiatives Supporting Group, WISG, Georgien
Liza Caruana-Finkel, Voice for Choice, Malta
Tina Orbán, Transvanilla och Transgender Europe, Hungary
Sara Österlund, RFSU
Moderator: Ulrika Westerlund på RFSU

Tid och plats

Webbinariet äger rum onsdag 17 maj klockan 15.00-15.45 och livesänds på RFSU:s Facebookevent

Webinar: Corona – a crisis exploited by populists

Listen to activists from Georgia, Malta and Hungary speak about the effect of covid-19 on sexual and reproductive health and rights.

The coronavirus has caused a political chain reaction across Europe. In the last few months we have seen a number of worrying incidents of politicians exploiting the situation to clamp down on already restrictive legislation on abortion, LGBT rights and sex education. One example is the law recently passed in Hungary that makes it impossible to change one’s legal gender.

RFSU has brought together activists from Georgia, Malta and Hungary to comment on the situation on the ground, along with an expert from RFSU who will provide an international overview. This seminar has been arranged as part of Framtidsarenan.

On the panel

Eka Tsereteli, Women's initiatives Supporting Group, WISG, Georgia
Liza Caruana-Finkel, Voice for Choice, Malta
Tina Orbán, Transvanilla and Transgender Europe, Hungary
Sara Österlund, RFSU
Moderator: Ulrika Westerlund, RFSU

Time and place

The webinar will take place on Wednesday June 17th at 5.00 pm-5.45 pm and will be livestreamed in RFSU's Facebook event