Till sidans huvudinnehåll

Praktisk information

Så funkar kongressen

Kongressen består av ombud från RFSU:s lokalföreningar och medlemsorganisationer. Under helgen behandlar kongressen förslag från förbundsstyrelsen, propositioner, och förslag från medlemmar som kommit in, motioner. Kongressen väljer även en förbundsstyrelse, inklusive förbundsordförande, samt valberedning och revisorer.

Kongresshandlingar

Dagordning och program för kongressen, propositioner och motioner finns samlade i kongresshandlingarna tillsammans med verksamhetsberättelser och rapporter. Här hittar du också valberedningens förslag till de olika förtroendeuppdragen: förbundsstyrelse, inklusive förbundsordförande, samt valberedning och revisorer.
Kongresshandlingarna

Valberedningen redovisar under kongressen hur rekryteringen har gått till och deras arbetssätt.

Vill du vara med?

Ombuden utses av RFSU:s lokalföreningar och medlemsorganisationer. Varje lokalförening har rätt till två ombud. Därutöver fördelas 30 ombud mellan lokalföreningarna beroende på hur många medlemmar varje förening har. Medlemsorganisationerna har ett ombud vardera.

Alla medlemmar får delta och yttra sig under kongressen, men enbart ombuden har rösträtt. Röstning får inte ske genom fullmakt.

Lokalföreningar och medlemsorganisationer kan utöver ombuden skicka reserver och observatörer, men står själva för kostnaderna för resa, mat och logi för dessa. Medlemmar som reser på eget initiativ står för sina egna kostnader.

Tillgänglighet

RFSU prioriterar tillgänglighet och vi vill att alla ska kunna delta på kongressen på lika villkor.

Kongressen som forum är dock inte en fullt tillgänglig plats. Du som deltar bör vara förberedd på att det är en intensiv helg med mycket information och periodvis högt tempo. För den som behöver finns det bland annat vilorum under kongressen.

För att vi ska kunna tillgodose dina behov vill vi att du anger eventuell funktionsnedsättning i anmälningsformuläret. Om vi ser att lokalen har funktionshinder som vi inte kan påverka kommer vi att kontakta dig.

För att alla ska känna sig välkomna bekostar eller bjuder RFSU inte på alkohol, i linje med vår alkoholpolicy.

Kongressen är parfymfri. Tänk också på att inte ta in eller äta nötter under kongressen. Dessa regler gäller för alla lokaler vi vistas i, även hotell och festlokal.

Resor

I anmälningsformuläret fyller du i när och från vilken ort du planerar att åka till kongressen.

Resor till och från Umeå bokas i första hand av RFSUs förbundskansli. Resor kommer huvudsakligen att ske med tåg. Om särskilda skäl finns för att resa på annat sätt, kontakta förbundskansliet via mejl till robin.holmberg@rfsu.se.

Boende

Standardboende för kongressen är delat hotellrum. Om du behöver bo i enkelrum vill vi att du uppger det i anmälan. Antalet enkelrum är begränsat och kostar extra.

Mat och dryck

Vi serverar vegetarisk (lakto-ovo) mat på kongressen, i enlighet med RFSUs matpolicy. Om du har matallergier eller behöver annan typ av specialkost uppger du det i formuläret.

Barnpassning

Behöver du barnpassning under kongressen? Ange det i anmälningsformuläret.

Vad kostar det att delta?

Om du är ombud betalar du inget för att åka på kongressen.

Deltagare utan centrala uppdrag, till exempel medlemmar som deltar på eget initiativ, ombudsreserver, observatörer och utställare, betalar själva sin medverkan på kongressen. I anmälningsformuläret kan du välja mellan tre olika kostnadsnivåer: 

Näkken - gratis
Du deltar, men bor inte på hotellet och äter endast frukt/fika.

Profil - 1 500 kronor
Du deltar och väljer att antingen bo på hotellet fredag till söndag eller att äta samtliga måltider. I paketet ingår även festbiljett.

Grande - 3 000 kronor
Du deltar, bo på hotellet fredag till söndag och äter samtliga måltider. I paketet ingår även festbiljett.

Lördagens middag och fest sker på hemlig plats och är enbart öppen för inbjudna. Eftersläpp för föranmälda klockan 22.00. 

Tillbaka till RFSUs kongress 2019