Utställare

Vill du visa upp din organisation eller ditt företag på en sexualpolitisk arena? På RFSUs kongress möter du över hundra medlemmar, aktivister, politiker och journalister.

Kostnad för företag eller organisationer

Fast pris för utställarbord är 1 000 kr. Samma kostnad gäller oavsett om du är en extern utställare, RFSU:s medlemsorganisationer eller andra samarbetspartners.

Om du vill äta samtliga måltider tillkommer 500 kr per person. Alla måltider serveras i kongresslokalen.

Boende och resor bekostar du som utställare själv. 

Om det finns skäl för reducerat pris försöker vi i största möjliga mån tillmötesgå detta. Kontakta utställaransvarig Viktoria Kassman via mejl till viktoria.kassman@rfsu.se.

Tillbaka till RFSUs kongress 2019