RFSU-normi

Julkaistu 19.1.2010 | Päivitetty 19.1.2010

RFSU oli vuonna 1946 ensimmäisenä maailmassa kehittämässä menetelmiä kondomien testaukseen ja on sen jälkeen ollut kansainvälinen edelläkävijä laadittaessa uusia kriteerejä kondomien laatuvaatimuksille. RFSU testaa kondomit kolme kertaa, ennen tuotantoa, tuotannon aikana ja sen jälkeen. RFSU-normin mukaan kondomin on kestettävä 20 litran ilmatäyttö kun ISO-normiin riittää 18 litraa. Silti RFSU-kondomit kuuluvat maailman ohuimpiin.

Vanhenemistestimme on 3,5 kertaa pidempi kuin ISO-standardi edellyttää ja vetolujuustesti tehdään sekä ennen vanhenemistestiä että sen jälkeen. Vanhenemistesti vastaa viiden vuoden varastointia huoneenlämmössä, mikä on myös pakkauksissa tuotteille lupaamamme kestävyys. Tuotteita testataan myös elektronisesti tuotantolinjalla. Lisäksi RFSU testaa kondomipakkausten tiiviyttä.

Kun Ruotsi liittyi Euroopan unioniin, varmisti RFSU CE-merkinnällä kondomien vapaan myynnin yli rajojen. Lupa CE-merkintään edellyttää, että kondomien on täytettävä ISO-standardin määrittelemät laatuvaatimukset. Siksi RFSU käyttää kansainvälisen ISO-normiston tiukimpia laatuvaatimuksia, mutta on itse määritellyt omat vieläkin ankarammat vaatimukset, joita muodostavat RFSU-normin. Kaikki vain jotta kuluttajat voisivat tuntea olonsa mukavaksi ja varmaksi käyttäessään RFSU-kondomeja. Sillä kun kondomi on paikoillaan, jokainen haluaa keskittyä ihan muita asioihin.

Haluamme muuttaa maailmaa

Elämän muuttaminen paremmaksi on ollut liikkeella paneva voimamme siitä lähtien kun RFSU vuonna 1933 perustettiin.

 

Tiedottamisella, koulutuksella ja asennekasvatuksella haluamme poistaa ennakkoluuloja, tehostaa tiedonsaantia ja edistää seksuaalista hyvinvointia niin kotimaassa kuin maailmallakin. Suomessa teemme yhteistyötä eri järjestöjen kanssa seksuaalikasvatukseen ja -valistukseen liittyvissä projekteissa, kansainvälisesti toimimme oman järjestön kautta. Luotettavat ehkäisyvälineet, lailliset abortit tai seksuaalisen suuntautumisen ilmaisu eivät ole vieläkään itsestään selviä oikeuksia kaikkialla maailmassa.

 

Joka kerta kun ostat tuotteitamme, teet yhteistyötä kanssamme tai muulla tavoin tuet työtämme olet mukana varmistamassa, että yhä useampien ihmisten elämä voi muuttua paremmaksi.