Raskauden keskeytys on naisen oma päätös

Julkaistu 24.6.2010 | Päivitetty 24.6.2010

Kyse on naisen oikeudesta päättää itse, haluaako hän lapsen, tai milloin hän haluaa lapsen. Vapaus raskauden keskeytykseen on edellytys sille, että kaikki syntyvät lapset ovat tervetulleita, mutta kyse on myös naisen terveydestä – niin ruumiillisesta kuin henkisestä. Suomessa abortin saantia säätelee laki raskauden keskeytyksestä. Sen mukaan naisella on oikeus raskauden keskeytykseen pyynnöstä, jos hänen perustelunsa vastaavat laissa mainittuja perusteita.

Päätös kuuluu aina raskaana olevalle naiselle riippumatta muiden ihmisten mielipiteistä. Vaikka naisella on yksinoikeus päättää raskauden keskeytyksestä, myös kumppani voi osallistua päätöksen tekoon. Lain mukaan kumppanilla ei ole oikeutta vaikuttaa päätökseen, mutta tosiasiassa kumppanin mielipiteellä voi olla suurikin merkitys. Naisen tekemä valinta perustuu usein siihen, mitä kumppani ajattelee lapsen saamisesta. Tähän asti raskauden keskeytystä on pidetty lähinnä naisia koskevana kysymyksenä. Miesten aborttikokemuksia tarkastelevissa tutkimuksissa on kuitenkin tullut ilmi, että miehillä on usein ristiriitaisia tunteita abortin yhteydessä, ja he saattavat tarvita tukea ja keskusteluapua. Näiden tulosten ansiosta on mahdollista keskittyä selkeämmin ja tietoisemmin tarpeisiin, jotka liittyvät yhteiseen perhesuunnitteluun ja ehkäisymenetelmiin.

Kullekin raskauden keskeytykselle on omat, yksilölliset syynsä. Ennen päätöstä nainen pohtii usein ihmissuhteitaan pitkällä aikavälillä ja punnitsee mielessään useiden ihmisten tulevaisuudennäkymiä. Nykyään kaikille naisille on tarjolla tukea ennen raskauden keskeytystä ja sen jälkeen. Mahdollisuus tukeen ja keskusteluihin on erittäin tärkeä, mutta tuen on oltava vapaaehtoista ja perustuttava naisen omiin tarpeisiin.

Lisää aiheesta: Seksi ja suhteet

Sukupuolitaudit ja hiv

Sukupuolitaudit, joista käytetään myös nimitystä sukupuoliteitse tarttuvat taudit, tarttuvat mm. sukuelinten välityksellä.

Lue lisää
 

Maailman terveysjärjestön (WHO) seksuaalisuuden määritelmä

"Seksuaalisuus on olennainen osa jokaisen ihmisen persoonallisuutta. Tämä koskee niin miehiä, naisia kuin lapsiakin. Se on perustarve ja yksi ihmisyyden osa, jota ei voida erottaa muista elämän osa-alueista. Seksuaalisuus ei ole yhdynnän synonyymi. Se ei liity ihmiseen kykyyn saada orgasmeja, eikä se myöskään ole yhteenveto elämämme eroottisista piirteistä. Ne voivat kuulua seksuaalisuuteemme mutta eivät välttämättä ole osa sitä. Seksuaalisuus on paljon enemmän: se on mukana energiassa, joka saa meidät etsimään rakkautta, ihmissuhteita, lämpöä ja läheisyyttä; se ilmenee tavassamme tuntea ja herättää tunteita sekä koskettaa toisiamme. Seksuaalisuus vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin, tekoihin ja reaktioihin sekä sitä kautta henkiseen ja ruumiilliseen terveyteemme."