Fråga vidare!

Publicerad 2018-02-08 | Uppdaterad 2018-02-08

Vill du arbeta konkret med antirasistiskt utvecklingsarbete?

fråga vidare framsida

Vi har tagit fram Fråga vidare! Ett verktyg för antirasistiskt utvecklingsarbete inom hivprevention och sexuell hälsa. Verktyget är tänkt som ett stöd för idéburna och offentliga organisationer. Det vänder sig framför allt till organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inklusive hivprevention, men kan även användas inom andra områden.

Verktyget består av frågor som ger vägledning i hur er organisation kan genomföra ett antirasistiskt utvecklingsarbete. Det handlar om att vända blicken mot den egna organisationen och verksamheten för att granska på vilka sätt man arbetar med rättigheter, representation, delaktighet, inflytande, tillgänglighet och kommunikation.
Du kan ladda ner verktyget här.

Läs mer om vad antirasistiskt utvecklingsarbete kan innebära i tidningen Antirasistisk hivprevention. Du kan ladda ner tidningen här.

Mer från RFSU Göteborg

Del av omslaget till materialet Prata sex och relationer

Prata sex och relationer

Nu finns ett nytt material för att göra det lättare för personal som träffar barn och unga att skapa avslappnade och tillåtande samtal om sex och relationer.

Läs mer
 

Antirasistisk hivprevention

Vill du arbeta konkret med antirasistiskt utvecklingsarbete?

Läs mer
 

Årsmöte 2018

Här samlar vi all information du behöver inför RFSU Göteborgs årsmöte 2018!

Läs mer
 

Antidiskriminerande och normkritisk hivundervisning

Ett metodmaterial av RFSU Göteborg.

Läs mer
 

Sexualundervisning

Information om vår sexualundervisningsverksamhet.

Läs mer
 
 

Om RFSU Göteborg

Läs mer om vad vi gör.

 

Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Bli medlem!

För att bli medlem i RFSU Göteborg behöver du bara klicka på länken och fylla i anmälan. Glöm inte att ange  Göteborg som din lokalförening. 

Behöver du testa dig?

Hitta rätt