Om RFSU

Publicerad 2014-05-13 | Uppdaterad 2014-06-17

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter, arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt. Lokalt bedrivs verksamheten i lokalföreningar. RFSU-förbundet äger också RFSU AB, vars överskott skapar resurser för RFSU att bedriva information och upplysning inom sex- och samlevnadsområdet.

RFSU AB erbjuder högkvalitativa produkter inom kategorierna sex och samlevnad samt kropp och välbefinnande. Produkterna ska bidra till att ge män och kvinnor ett mer lustfyllt och säkert sexualliv samt ökat välbefinnande och bättre livskvalitet.

Vi har en egen fabrik i Hennan i Hälsingland där vi testar och packar kondomerna. Där har vi också ett ackrediterat laboratorium som säkerställer att alla kondomer under RFSU:s varumärke håller den högsta kvaliteten så att konsumenterna kan känna sig trygga med våra produkter.