Rättigheter på spel

  • Årets val är ett val om kvinnors och hbtqi-personers rättigheter.

Högskoleutbildning i andrologi och sexologi

  • Sök RFSU-klinikens högskoleutbildningar med start VT-19.

Bögrevolutionen i Damaskus

  • En dag dras Khaled in i en taxi av två poliser. Ny RFSU dokumentär ute nu!

Upplysning åt alla

  • Kunskap om kropp & kön

Hjälp oss på språng!

Skicka ett bidrag via Swish

Swish90 06 099

Hjälp oss på rasten!

Bli medlem i RFSU.

Bli medlem

Hjälp oss i helgen!

Engagera dig i din lokala RFSU-avdelning.

Våra lokalföreningar

Frihet att vara, välja och njuta!

RFSU:s värdegrund