Till sidans huvudinnehåll
Ingela ler och ser in i kameran. I bakgrunden syns Medborgarplatsen i Stockholm.
Ingela Holmertz utanför RFSU:s kontor på Medborgarplatsen i Stockholm.

"RFSU står för allt det jag tror på"

RFSU:s nya generalsekreterare har ett förflutet inom såväl internationella biståndsfrågor som medlemsengagemang på lokal nivå. Nu ser hon fram emot att vara med och ta RFSU till nya nivåer!

I början av oktober tillträdde Ingela Holmertz som generalsekreterare för RFSU. Hon har ett långt förflutet inom civilsamhället, bland annat från Röda Korset och senast från en liknande tjänst på ActionAid. När möjligheten kom att bli RFSU:s nästa generalsekreterare, tvekade hon inte.
– RFSU står för allt det jag tror på och brinner för. Det är verkligen ett privilegium att få vara del av denna modiga organisation, som har så mycket erfarenhet och kunskap, och som är en så viktig kraft lokalt, nationellt och internationellt. RFSU:s roll kommer bli ännu viktigare de kommande åren som motkraft till de som vill inskränka människors rättigheter. SRHR måste få ännu mer plats, både i politiska debatter och i folks vardag, säger hon.

Rättvisetänket vaknade tidigt

Ingela Holmertz är född i den lilla bruksorten Degerfors. Här väcktes redan i unga år hennes rättvisetänk och engagemang för rättighetsfrågor.
– En kompass för vad som jag uppfattar som rätt och fel formades tidigt. Jag upptäckte också att jag ville jobba med något som kändes meningsfullt.

Ganska snart utvidgades intresset till att omfatta mänskliga relationer och globala frågor. På universitetet studerade hon såväl biståndskunskap som personal- och organisationsrelaterade ämnen.
– Jag ville förstå världen och få olika perspektiv. Det har bidragit till att jag har fått många möjligheter att utvecklas, både personligt och arbetsmässigt. Nyfikenheten och viljan att lära nytt kommer att fortsätta hela livet, jag blir aldrig helt färdig.

Mänskliga möten har betytt mycket

Nyfikenheten och den värderingsstyrda kompassen ledde också till en karriär som innefattat många resor och långa utlandsvistelser. Hon har bland annat arbetat under flera år i Vietnam och i Myanmar. Ingela säger att hon lärt mycket av alla de mänskliga möten och samarbeten hon haft internationellt och i Sverige bland annat i rollen som nationell chef för Röda Korset då hon ansvarade för organisationens verksamhet på både nationell och lokal nivå.

SRHR och jämställdhet är frågor som ingått i Ingela Holmertz tidigare roller, men sexualupplysning är något hon själv inte arbetat med innan. Här ser hon fram emot att få lära sig mer.
– Viktigast för mig nu är att sätta mig in i hela RFSU:s arbete och lära känna kollegor inom organisationens olika delar. Som chef behöver jag inte gå på djupet i allt, särskilt eftersom det finns en så stor kompetens i organisationen. Jag vill dock få en överblick för att se var jag gör mest nytta och hur jag kan vara ett bra stöd.

Stor potential inom RFSU

Arbetet med ”Framtidens RFSU” kommer att ha ett särskilt fokus för Ingela Holmertz ett tag framöver. Hon säger att hon är imponerad över processen där arbetet skett med bred delaktighet.
– Nu är det viktigt att vi fortsätter och blir ännu starkare tillsammans. Genom att RFSU har både spets och bredd, har vi en stor potential att bli ännu bättre och dessutom bli väldigt många fler som på olika sätt är engagerade. På så sätt kan vi påverka utvecklingen i samhället och bli ännu mer relevanta. Jag ser det som min uppgift att vara med och skapa förutsättningar för att hela RFSU tillsammans ska kunna förverkliga den här framtida visionen.

Text och bild: Ulrika Hammar