Sex genom livet

Varje människas sexualitet går under ett helt liv igenom många olika faser. Sexualiteten ser också olika ut för olika individer av många olika skäl – kulturella och religiösa, bland annat. Därför finns ingen beskrivning som stämmer med alla. Men trots det försöker vi beskriva sexualitetens livscykel, generellt sett.

Barnets nyfikenhet följs av tonåringens osäkerhet och prövande och den vuxna individens allt säkrare känsla för vad som är ett bra sexuellt liv just för hen.

Under det vuxna livet kommer många in i en ny fas då man väljer att skaffa barn. Småbarnsåren kan sätta upp nya villkor för det sexuella samlivet och en del upplever svårigheter med att få samlivet att fungera på ett sätt som man trivs med.

Att undvika slentrian i samlivet är ofta en utmaning för människor som valt att leva i en fast längre relation, men många ser också mycket positivt på erfarenheten att ha sex exklusivt med en person under lång tid.

Undersökningar visar att äldre personer har sex högre upp i åldrarna än tidigare. Och att många tycker att sexualitet höljer livskvaliteten.

RFSU verkar för att varje människa under hela livet ska kunna njuta av sexualiteten på det sätt som individen önskar.