Ottarfonden

Ottarfonden är en fristående stiftelse vars ändamål ska vara att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.

Fondens ändamål

Ottarfonden ska även, då behov föreligger, kunna bedriva och stödja allmän och enskild verksamhet för ensamma blivande mödrar. Under senare år har fondens styrelse vid bidragsbeviljandet givit denna paragraf en vid tolkning för att kunna stödja de mycket olikartade initiativ som numera förekommer på det sexologiska området. Styrelsen har ansett att alla framsteg på detta område indirekt kan främja ett rationellt handlande när det gäller familjeplanering.

Två ansökningstillfällen per år

Ottarfonden har två fasta ansökningstillfällen per år, den 15 april och den 15 oktober. Styrelsen träffas två gånger per år, mitten av maj och mitten av november. Beslut meddelas tidigast en månad efter dessa möten.