Till sidans huvudinnehåll

Ottarfonden

Ottarfonden är en fristående stiftelse vars ändamål ska vara att stödja vetenskaplig forskning, undervisning och upplysning som i Sverige och/eller internationellt främjar familjeplanering.

Ottarfonden ska även, då behov föreligger, kunna bedriva och stödja allmän och enskild verksamhet för ensamma blivande mödrar.

Under senare år har fondens styrelse vid bidragsbeviljandet givit denna paragraf i stadgarna en vidare tolkning för att kunna stödja de mycket olikartade initiativ som numera förekommer inom det sexologiska området. Styrelsen har ansett att alla framsteg på detta område indirekt kan främja ett rationellt handlande när det gäller familjeplanering.

Ottarfonden ger ej bidrag till projekt och delmoment under akademiska grundutbildningar. Undantag kan göras för skrifter om ett för RFSU mycket relevant område som kan få stor spridning. Privatekonomiskt stöd ges ej.

Ansökan

Ottarfonden har två fasta ansökningstillfällen per år, den 15 april och den 15 oktober.

Ansökningar ska skickas som pdf:er med e-post till ottarfonden@rfsu.se och ska innehålla:

  • En tydlig projektbeskrivning (max 7000 tecken, inklusive blanksteg).
  • En överskådlig budget som redogör för hur de sökta medlen ska användas, gärna i relation till andra sökta och/eller befintliga medel.
  • Den/de sökandes CV eller organisationens senaste verksamhetsberättelse.
  • Intyg som styrker den sökandes position och uppdrag, med handledares eller annan ansvarigs påskrift, då ansökan avser verksamhet eller projekt inom ett lärosäte.
  • Relevanta bilagor (exempelvis manus, synopsis, förstudie, webblänkar).

Ansökningar avseende summor uppemot och över 40 000 kronor beviljas vanligtvis ej i sin helhet.

Ansökningshandlingar som inkommer med brev tas ej vidare för behandling.

Genom att skicka in ansökningshandlingarna godkänner ni att RFSU hanterar de personuppgifter som ingår i handlingarna i enlighet med RFSU:s integritetspolicy.

Styrelse

Fondens angelägenheter handhas av en styrelse som består av tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Nuvarande ledamöter är Axel Brattberg (ordförande), Lotti Helström, Katarina Görts Öberg och Jonis Bader (suppleant). Löpande administration och ekonomiskt arbete sköts av RFSU:s förbundskansli. Frågor ställs till ottarfonden@rfsu.se

Styrelsen träffas två gånger per år, mitten av maj och mitten av november. Beslut meddelas tidigast en månad efter dessa möten.