RFSU-priset

Varje år sedan i början på 90-talet delar RFSU:s förbundsstyrelse ut RFSU-priset. Det är RFSU:s medlemmar som nominerar till RFSU-priset.

Om priset

Priset ges till någon/något som i sin gärning verkat för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet. Antingen genom aktuell sexualpolitisk debatt, banbrytande forskning, kulturella insatser eller långvarigt socialt eller pedagogiskt arbete. Priset består av 25 000 kronor och en specialdesignad kondomhållare i trä.

2018 års pristagare 

RFSU-priset 2018 gick till organisationen Födelsevrålet och BB-ockupationen i Sollefteå, som fick dela på prissumman och en varsin kondomhållare.

Motiveringen lyder:

“En förutsättning för friheten att vara, välja och njuta är att det finns en fungerande förlossningsvård som vi kan lita på i hela Sverige. Även om Sverige är ett av de länder med lägst mödradödlighet i världen är barnlängtan och graviditet för många förenat med oro. Var kommer jag få föda? Kommer jag få den vård jag behöver och önskar? Vad händer om jag drabbas en förlossningsskada?

BB-ockupationen i Sollefteå och organisationen Födelsevrålet har med stort engagemang och nytänkande synliggjort brister i dagens förlossningsvård, visat på konkreta lösningar, omsatt människors oro till mobilisering och satt förlossningsvården på den politiska dagordningen. Det är ett inspirerande arbete som förtjänar att synliggöras och belönas.

BB-ockupationen bildades efter nedläggningen av förlossnings-avdelningen i Sollefteå. Man har på kort tid och med begränsade resurser mobiliserat en hel bygd. Sedan 30 januari 2017 ockuperar man sin förlossningsavdelning dygnet runt. BB-ockupationens arbete har fått nationellt genomslag och starkt bidragit till en viktig debatt om hur vi bygger en jämlik förlossningsvård i hela Sverige.

Födelsevrålet bildades ur protesterna mot nedläggningarna av BB Sophia och Södra BB i Stockholm. Utifrån värdegrunden ”Min kropp, mitt barn, mitt val” arbetar man aktivt för en modern förlossningsvård oavsett var i Sverige man bor. De är idag en rikstäckande patientförening för födande och gravida och har därigenom bidragit med viktiga perspektiv som saknats i den svenska debatten.”

Tidigare års RFSU-pristagare:

2017 Kristina Gemzell Danielsson
2016 Johan Holmström
2015 Elsie Johansson
2014 Salar Shalmashi
2013 Ligga med P3
2012 Nour El-Refai
2011 Johanna Koljonen
2010 Staffan Bergström
2009 Pija Lindenbaum
2008 Birgitta Stenberg
2007 Rosengårdsskolans Satellitskola och projektet Genant
2006 Tiina Rosenberg och Don Kulick
2005 Sharaf hjältar
2004 Elin Ek och Maria Örtengren
2003 Lotta Löfgren-Mårtenson
2002 Claes Hultling
2001 Walter Heidkampf och Birgitta Segelström
2000 Fittjaskolan
1999 Elisabeth Ohlson
1998 Lars Molin
1997 Filmen Väninnor
1996 Bullen
1995 Barbro Westerholm
1994 Kamratposten
1993 Marc Bygdeman
1992 Nils Borgfors
1991 Hanna Olsson