RFSU-priset

Varje år sedan i början på 90-talet delar RFSU:s förbundstyrelse ut RFSU-priset. Det är RFSU:s medlemmar som nominerar till RFSU-priset.

Om priset

Priset ges till någon/något som i sin gärning verkat för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet. Antingen genom aktuell sexualpolitisk debatt, banbrytande forskning, kulturella insatser eller långvarigt socialt eller pedagogiskt arbete.

Priset består av 25 000 kronor och en specialdesignad kondomhållare i trä.

2017 års pristagare 

2017 gick RFSU-priset till läkaren och aktivisten Kristina Gemzell Danielsson. Motiveringen lyder:

Med sin forskning har Kristina Gemzell Danielsson fört en framgångsrik kamp mot mödradödligheten i världen. När Donald Trump och andra världsledare försöker stoppa kvinnors makt över sina kroppar har Kristina Gemzell Danielsson gjort vetenskap och forskningen till sina redskap för att skapa möjligheter som räddar otaliga människoliv världen över. Med hjälp av sitt forskningsteam har hon utvecklat förenklade abortmetoder som globalt ökat tillgången till abortvård och som innebär att en abort kan utföras av den abortsökande själv. Något som närmast kan beskrivas som en revolution. Tack vare Kristina är Sverige idag ledande inom forskningen kring medicinsk abort. RFSU-priset 2017 tilldelas en enastående läkare och aktivist som med sitt engagemang förbättrat människors, och särskilt kvinnors, livsvillkor och sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Tidigare års RFSU-pristagare:

2016 Johan Holmström
2015 Elsie Johansson
2014 Salar Shalmashi
2013 Ligga med P3
2012 Nour El-Refai
2011 Johanna Koljonen
2010 Staffan Bergström
2009 Pija Lindenbaum
2008 Birgitta Stenberg
2007 Rosengårdsskolans Satellitskola och projektet Genant
2006 Tiina Rosenberg och Don Kulick
2005 Sharaf hjältar
2004 Elin Ek och Maria Örtengren
2003 Lotta Löfgren-Mårtenson
2002 Claes Hultling
2001 Walter Heidkampf och Birgitta Segelström
2000 Fittjaskolan
1999 Elisabeth Ohlson
1998 Lars Molin
1997 Filmen Väninnor
1996 Bullen
1995 Barbro Westerholm
1994 Kamratposten
1993 Marc Bygdeman
1992 Nils Borgfors
1991 Hanna Olsson