Barnvagnsmarschen

Varannan minut dör en kvinna för att hon blivit gravid. Det här går att förändra – allt som behövs är politisk vilja och resurser! Barvagnsmarsmarschen är RFSU:s årliga kampanj mot mödradödlighet. Marschera med oss 9 maj 2020 igen.