Barnvagnsmarschen

Varannan minut dör en kvinna för att hon blivit gravid. Mödradödligheten ökar i kriser och konflikt. Det här går att förändra- allt som behövs är politisk vilja och resurser! I Barnvagnsmarschen 2019 kraftsamlar vi och har bjudit in organisationer som arbetar med humanitärt bistånd. Kom med du också!