Barnvagnsmarschen

Varannan minut dör en kvinna för att hon blivit gravid. Orsakerna är bland annat bristande tillgång till preventivmedel, säkra aborter och mödrahälsovård.

När, var och hur?  

Den 26 maj 2018 marscherade människor för nionde året i rad i totalt 49 marscher över hela Sverige.  Läs mer om årets Barnvagnsmarsch här!

I Stockholm manifesterade den 28 maj 2018 flera hundra mot mödradödlighet.


Som vanligt är det kvinnor som Celestina som drabbas hårdast. De lever i fattigdom och den absoluta majoriteten bor i låg- och medelinkomstländer. 

Det går dock att få bukt med problemet

Allt som behövs är politisk vilja och resurser. Du är välkommen att komma med i vår folkrörelse! Du kan arrangera en egen marsch och bli ambassadör för frågan på din ort. Vi hjälper dig med allt du behöver för att komma igång. Eller så kan du ansluta till en marsch där du bor!

Läs mer: