Barnvagnsmarschen

Varannan minut dör en kvinna för att hon blivit gravid. Orsakerna är bland annat bristande tillgång till preventivmedel, säkra aborter och mödrahälsovård.


Som vanligt är det kvinnor som Celestina som drabbas hårdast. De lever i fattigdom och den absoluta majoriteten bor i låg- och medelinkomstländer. 

Det går dock att få bukt med problemet

Allt som behövs är politisk vilja och resurser. Du är välkommen att komma med i vår folkrörelse! Du kan arrangera en egen marsch och bli ambassadör för frågan på din ort. Vi hjälper dig med allt du behöver för att komma igång. Eller så kan du ansluta till en marsch där du bor!

När, var och hur?  

Den 26 maj marscheras det över hela Sverige. Här hittar du alla orter där Barnvagnsmarschen ordnas. Gå in på ditt närmaste evenemang och anmäl att du kommer. Hittar du inte din ort? Vill du ordna en egen marsch gör du en intresseanmälan här. Det är enkelt att ordna en egen marsch -  här berättar Moni och Julia hur det går till.

Läs mer: