Våld och övergrepp

Under denna avdelning kan du få information om vart du kan vända dig för att få hjälp om du eller någon i din närhet blivit utsatt för våld och övergrepp.

Stöd

Du kan alltid kontakta socialtjänsten i din kommun för att få upplysningar om hur det ser ut på din ort. Ring alltid 112 om det är akut. Hos Polisen kan du få hjälp med att göra en anmälan av våld, hot eller andra övergrepp.

Frihet att vara, välja och njuta

Sexualitet är central i människors liv. Oavsett om vi uttrycker den eller inte är sexualiteten en del av vår tillvaro. Den skänker njutning och glädje, och den får oss att må bra, på egen hand och i sällskap med andra. Den kan bygga upp våra relationer och bidra till vår självbild.

RFSU:s vision bygger på tre frihetsbegrepp: Frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. Den enas val får inte innebära någon annans tvång.

Alla människor ska kunna uppleva sexuell integritet, självkänsla och välbefinnande i alla faser av livet, oavsett kön, sexualitet, ursprung, funktionalitet och sammanhang. Idag är vi långt ifrån detta mål. Människors frihet att vara, välja och njuta begränsas dagligen, både genom strukturell diskriminering och genom våldshandlingar och övergrepp.

Sexuellt våld

Våldtäkter, misshandel, våld i hederns namn, hatbrott, sexuella övergrepp och trakasserier är oacceptabla hinder i denna strävan. Våld kopplat till sexualitet används för att kontrollera, straffa, agera ut hat och bekräfta tillhörighet, till att hålla andra i schack, både inom familjen och i samhället.  Orsakerna är flera till att en person utövar våld och förföljer eller förgriper sig sexuellt på andra. RFSU-kliniken har lång erfarenhet både av omhändertagande av våldtäktsoffer och av behandling av förövare.

(Ur RFSU:s idéprogram.)

Läs mer

Sexualbrottslagen (nck.uu.se)
RFSU-kliniken
Diskrimineringslagen (do.se)
Rädd att du ska göra någon illa? (Preventell.se)
Oschyst behandlad på internet? (kränkt.se)