Till sidans huvudinnehåll
Två vårdpersonal från organisationen FPA-SL som arbetar med familjeplanering Ratnapura-distriktet i Sri Lanka.

Internationella samarbeten

RFSU arbetar i länder där bristen på tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är stor, där rätten till abort och tillgång till sexualundervisning är begränsad och där sexuella rättigheter inte respekteras.

RFSU väljer också att arbeta i länder där det finns ett civilt samhälle som har möjlighet att vara med och bidra till förändring. Andra viktiga faktorer är även RFSU:s möjlighet att bidra genom möjlighet att samla in pengar, kunskapen om landet/regionen och säkerhetssituationen. RFSU strävar efter att arbeta med partners i olika delar av världen.

Vi väljer att samarbeta med demokratiskt styrda organisationer som delar våra värderingar och vår syn på hur samhället förändras och som kan vara progressiva och sticka ut inom ramen för den kontext där de befinner sig. Vi arbetar även med organisationer i Bryssel, Genève och New York.

Vi ingår i påverkansnätverk som arbetar inom EU- och FN-systemet för att påverka internationella överenskommelser om sexuella och reproduktiva rättigheter.