Till sidans huvudinnehåll

Internationella samarbeten

RFSU arbetar i länder där bristen på tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är stor, där rätten till abort och tillgång till sexualundervisning är begränsad och där sexuella rättigheter inte respekteras.

RFSU väljer också att arbeta i länder där det finns ett civilt samhälle som har möjlighet att vara med och bidra till förändring. Andra viktiga faktorer är även RFSU:s möjlighet att bidra genom möjlighet att samla in pengar, kunskapen om landet/regionen och säkerhetssituationen. RFSU strävar efter att arbeta med partners i olika delar av världen.

Samarbete med organisationer i sju länder

RFSU stöttar organsiationer i Bolivia, Kambodja, Georgien, Ghana, Kenya, Liberia och i Sri Lanka. RFSU stöttar också regionala nätverk som arbetar för allas sexuella och reproduktiva rättigheter. 

Vi väljer att samarbeta med demokratiskt styrda organisationer som delar våra värderingar och vår syn på hur samhället förändras och som kan vara progressiva och sticka ut inom ramen för den kontext där de befinner sig. 

Sexuella och reproduktiva rättigheter i EU och FN

Vi arbetar även med organisationer i Bryssel, Genève och New York.

Vi ingår i påverkansnätverk som arbetar inom EU- och FN-systemet för att påverka internationella överenskommelser om sexuella och reproduktiva rättigheter.