Till sidans huvudinnehåll

Det här är RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933.

Kort om RFSU

RFSU-förbundet äger bolaget RFSU AB.

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Vi är en medlemsorganisation med ett 20-tal lokalföreningar runt om i landet.

Oberoende och fri

Organisationen RFSU är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och vill verka för en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sexualitet.

Vårt arbete

RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle. RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta.

RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt. Lokalt bedrivs verksamheten i lokalföreningar

RFSU-kliniken

RFSU driver en klinik, RFSU-kliniken, på Medborgarplatsen i Stockholm.

Tre våningar ovanför kliniken finns förbundskansliet. Här jobbar sexualupplysare, sakkunniga, jurister och kommunikatörer med våra frågor.

Förbundet och kongressen

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Den senaste kongressen ägde rum i juni 2021. Verksamheten leds av förbundsstyrelsen som inom sig utser arbetsutskott.

Förbundsordförande för RFSU är Hans Linde.

Ingela Holmertz är generalsekreterare för RFSU.