Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s styrdokument

Vad vill RFSU göra och på vilket sätt? Läs om det i våra styrdokument.

RFSU har tre huvudsakliga dokument som styr organisationen. Dessa beslutas av kongressen och gäller hela RFSU:

  • Stadgarna lägger grunden för RFSU. De anger vårt uppdrag, vem som är medlem och hur vi tillsammans fattar beslut.
  • Idéprogrammet beskriver RFSU:s grundsyn och värderingar. I vår grundsyn ingår en positiv syn på sexualitet, en feministisk och intersektionell analys och principer för hur vi samverkar med andra organisationer och partners.
  • Sextanten beskriver vår riktning – vår vision för världen och hur vi ska ta oss dit.