Vecka sex

Är jag normal? Hur flirtar man schysst? Vad är trans? Unga har massor av frågor, och vi vet att många lärare vill ha lite tips och trix för hur man kan prata om sex och relationer på ett bra sätt.

Under vecka sex kickstartade vi årets sexualundervisning med kunskap och verktyg för hur du som lärare kan prata med unga om kroppen, sex och relationer.

Under veckan delade vi med oss av våra bästa tips och metoder och hålla i seminarier om allt från samtycke till hur du pratar med unga om sex.

Måndag 4 feb

Våga prata sex - Om sexualundervisning i särskolan

Många som lever med en funktionsnedsättning upplever att de har begränsade möjligheter att leva ut sin sexualitet och ha relationer. Som personal som möter gruppen kan det också kännas svårt att på ett lustfyllt sätt bejaka sexualiteten som den viktiga del av livet det är.

Anna Lilja är projektledare på RFSU Malmö och håller ett seminarium om hur viktigt det är att våga prata om sex och relationer med elever i särskolan. Seminariet riktar sig till pedagoger inom särskolan.  

Tisdag 5 feb

Viktigast av allt - om kroppen, känslor och sex 

Hur pratar man med barn och tonåringar om sex? När kan man börja? Vilken undervisning ska eleverna få i skolan? 
Seminariet vänder sig till skolpersonal, föräldrar och andra viktiga vuxna vill ha tips och verktyg kring hur man kan prata med barn och ungdomar om sexualitet och relationer. 

Nathalie Simonsson är sexualupplysare och författare till Världens viktigaste bok som riktar sig till barn i mellanstadieåldern och den nyutgivna boken Viktigast av allt som riktar sig till tonåringar. Hon har träffat tusentals barn och ungdomar i samtal om det som är allra mest personligt.

Böckerna utgår från ungdomars egna frågor och det som står i skolans styrdokument. De handlar om puberteten, känslor och sex, men också om respekt, hälsa, jämställdhet och kärlek. De går att läsa på egen hand hemma på rummet, men är också läromedel för skolans sex- och samlevnadsundervisning.

Seminariet genomfördes i samarbete med ABF Stockholm.

Onsdag 6 feb

Vill du? – Om sex och ömsesidighet i skolan

Hur kan du som jobbar på högstadiet och gymnasiet förebygga övergrepp och sexuellt våld och kränkningar? Välkommen till ett frukostseminarium där vi berättar hur du kan använda RFSU:s filmmaterial ”Vill du?” för att prata om sex, ömsesidighet och kommunikation.

Sexualupplysningen som lärarutbildningen inte ger

Hur ser RFSU på sexualundervisning och varför är normkritik i skolan så viktigt? Och vad säger egentligen Skolverket om sexualundervsiningen?

Du som är lärare eller lärarstudent är välkommen till en förmiddag med flera korta föreläsningar av RFSU Uppsala och Antidiskrimineringbyrån Uppsala.

Sexualundervisnings-cirkelträning

Vill du bli riktigt konkret?
RFSU bjuder in till årets tuffaste metodträning och ger dig 90 minuter fyllda med några av våra bästa sexualupplysningsmetoder. Rör dig mellan stationerna och kom hem fullproppad med tips och tricks på hur du kan prata med dina elever om säkrare sex, porr, ömsesidighet och mycket mer!

Torsdag 7 feb

"Jag undrar en grej… "

Hur kan en bra sexualundervisning främja elevernas sexuella hälsa? Och hur kan man prata med unga om kropp, sexualitet och relationer?

Hans Olsson, lärare och sakkunnig i sexualundervisning på RFSU, och Jessica Djäken, sexualupplysare på RFSU Stockholm, ger exempel på konkreta metoder för hur man som lärare kan ge sexualundervisning för olika åldersgrupper, bland  annat med RFSU:s  material "Vill du?" och "Skapa bra-känsla" som verktyg.

De tar också upp mer övergripande frågor som till exempel vad som står i kursplanen, vad vi vet om unga och sex och hur unga förhåller sig till porr.

Seminariet vänder sig till lärarstudenter på grundlärarutbildningarna för årskurs 4-6 och årskurs 7-9, och lärare på lärarutbildningarna. Föreläsningen anordnas i samarbete med Föreningen lärarstudenterna vid Stockholms universitet.

Fredag 8 feb

Vill du? Om unga, kommunikation och gränser

Hur kan du vara säker på att den andre faktiskt vill ha sex? Och hur blir man lite mer tydlig med vad man själv vill? Och vet man alltid på förhand vad man vill? Syftet med RFSU:s filmer Vill du? är att skapa diskussion och ge unga fler verktyg för att bättre hantera kommunikationen till vardag och fest. Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar teman som ömsesidighet, kommunikation, gränser, och, så klart, sexualitet. 

Sexuella trakasserier och ömsesidighet i skolan

Hur kan man förebygga sexuella trakasserier i skolan? Vad är skolans roll i sexualundervisningen och vad säger egentligen lagen?

Välkommen till ett seminarium med RFSU Uppsala och Antidiskrimineringsbyrån Uppsala om hur skolan kan förebygga sexuella trakasserier och jobba för ömsesidighet.

RFSU presenterar också sitt filmmaterial ”Vill du?” som kan användas för att prata med unga om sex och ömsesidighet.