Till sidans huvudinnehåll

Om sexualundervisning

Alla elever behöver sexualundervisning. En bra undervisning behöver vara ämnesövergripande.

Sexualundervisning handlar om både samhälle och individ: om kropp och relationer, lagar, kön och genus, sexuell identitet, njutning, kondomer och att möta andra. Det handlar om respekt, diskriminering och gränser. Och mycket mer. Därför behöver undervisningen vara ämnesövergripande! 

God sexualundervisning ska vara främjande, lustfylld och inkluderande

På RFSU pratar vi om att ha ett främjande och lustfyllt perspektiv. I den här filmen berättar Hans Olsson vad det betyder. 

Därför behöver din undervisning vara främjande


I RFSU:s metodbank för undervisning om sex och relationer kan du fördjupa dig i hur du har ett främjande perspektiv.

Sex- och samlevnadsundervisningen ska vara ett stöd för barn och unga i deras vardag och deras utveckling. Med faktakunskaper ger vi dem en grund att stå på. Genom samtal och dialog hjälper vi dem att hitta sina egna vägar till hur de vill leva sina liv.

Vi behöver också vara medvetna om att eleverna har olika erfarenheter och livsmiljöer. Det kan handla om hur de identifierar sig – som hetero, homo, bi eller trans – men också att de har olika klassbakgrund, geografisk bakgrund, tro, familjesituation, och så vidare. Två viktiga perspektiv är hbtqi-inkludering och antirasistisk undervisning: 

Därför måste din undervisning inkludera hbtqi

I den här filmen förklarar Hans Olsson vad hbtqi-inkludering innebär. Vill du veta mer? I RFSU:s metodbank för undervisning om sex och relationer finns det mer information om hbtqi-inkludering.

Därför måste din undervisning vara antirasistisk

I den här filmen får du höra Yahia Hassan berätta vad antirasistisk undervisning är för något. I RFSU:s metodbank för undervisning om sex och relationer kan du läsa mer om antirasistisk sexualundervisning

RFSU och sexualupplysning

Ända sedan RFSU bildades 1933 har sex- och samlevnadsundervisningen varit ett av RFSU:s viktigaste områden. Då handlade det om att undervisningen skulle bli obligatorisk i skolan, vilket den blev 1955, och att det var en kunskap som alla människor hade rätt till. Nu handlar det om att alla elever ska ha tillgång till en bra ämnesövergripande sexualundervisning.