Sexualundervisning i skolan

Många lärare säger att sex och samlevnad är bland det roligaste man kan jobba med. Ett av skälen är att det engagerar eleverna. Det handlar ju om livet. De har så många frågor och funderingar om kroppen, relationer, känslor, sexualiteten.

Så mycket mer än sexualundervisning 

För sex och samlevnad handlar om både samhälle och individ: Om kropp och relationer, lagar, kön och genus, sexuell identitet, det handlar om njutning, kondomer och att möta andra. Det handlar om respekt, diskriminering och gränser. Och mycket mer.

Utgångspunkten för sex- och samlevnadsundervisningen är att den ska vara ett stöd för barn och unga i deras vardag och deras utveckling. Med faktakunskaper ger vi dem en grund att stå på och genom samtal och dialog hjälper vi dem att hitta sina egna vägar till hur de vill leva sina liv. I arbetet behöver vi också vara medvetna om att eleverna har olika erfarenheter och livsmiljöer, det kan handla om: ifall de identifierar sig som hetero, homo, bi eller trans, har olika klassbakgrund, geografisk bakgrund, tro, familjesituation, och så vidare.

RFSU och upplysning

Ända sedan RFSU bildades 1933 har sex- och samlevnadsundervisningen varit ett av RFSU:s viktigaste områden. Då handlade det om att undervisningen skulle bli obligatorisk i skolan, vilket den blev 1955, och att det var en kunskap som alla människor hade rätt till. Nu handlar det om att alla elever ska ha tillgång till en bra ämnesövergripande sexualundervisning.