Till sidans huvudinnehåll

Frågor vi jobbar med

Genom kunskap, engagemang och påverkan bidrar RFSU till en värld där alla människor är fria att bestämma över och njuta av sin kropp och sin sexualitet.

RFSU är med och påverkar sexualpolitiken i Sverige på många olika sätt. Vi träffar politiker, arrangerar konferenser, deltar i paneler och debatter samt möter både unga och äldre på våra sexualupplysningspass. 

RFSU:s prioriteringar fram till 2025

Det är lättare för alla människor att känna lust och njuta, utan att de begränsas av rasism eller diskriminering.

Sambandet mellan SRHR och hållbar utveckling blir tydligt i arbetet med att uppnå FN:s globala mål, Agenda 2030. 

Organisationerna inom civilsamhället samarbetar mer. På så vis stärks både demokratin och människors engagemang för SRHR.

Fler människor kan leva ihop och bilda familj utan att hindras av diskriminering på grund av till exempel, kön, könsidentitet eller sexualitet.

Alla har tillgång till bra hälso- och sjukvård, särskilt de människor som utsätts för rasism. 

Alla barn och unga får bra sexualupplysning som ger kunskap om sexualitet, kropp och relationer. 

Alla har tillgång till lagliga och säkra aborter. Att behöva göra abort är inte längre lika skamfullt och tabubelagt.

Alla har tillgång till preventivmedel. 

Könsbaserat våld och hedersrelaterat våld och förtryck begränsar inte längre kvinnors, barns och hbtqi+-personers hälsa och rättigheter. 

Läs mer om hur vi arbetar

Följ vårt politiska arbete