Våra politiska prioriteringar

RFSU är med och påverkar sexualpolitiken i Sverige på många olika sätt. Vi arrangerar konferenser, deltar i paneler och debatter samt möter unga som äldre på våra sexualupplysningspass.

För RFSU är sexualiteten politisk och en fråga om folkhälsa och välfärd. Det handlar om människors hälsa, välbefinnande och lust genom hela livet och ingår som en viktig del i folkhälsan. Sexualitet handlar om friheter och rättigheter, där rätten till kunskap, alla människors lika värde, jämställdhet och möjlighet att bestämma över sitt liv, sin familjebildning och sin reproduktion är grundläggande existentiella behov.

Våra tre fokusområden under 2019 är:

Ladda ner våra sexualpolitiska prioriteringar som pdf