Till sidans huvudinnehåll

RFSU:s historia

RFSU:s historia tar sin början på 1930-talet.

“Jag drömmer om den dag,
då alla barn som föds är välkomna,
alla män och kvinnor är jämlika
och sexualiteten ett uttryck för
innerlighet, ömhet och njutning.”
Elise Ottosen-Jensen

Orden kommer från Elise Ottesen-Jensen, som 1933 startade Riksförbundet för Sexuell Upplysning – RFSU. Rätten till abort och preventivmedel, sexualundervisning i skolorna och avkriminalisering av homosexuella var några av de frågor som ”Ottar” och hennes kollegor stred för. För att få pengar till den kontroversiella verksamheten började man sälja kondomer – och så fungerar det än idag, efter mer än 75 år. I början drev RFSU sin kamp för upplysning, rättvisa och förändring i stark motvind, men så småningom ledde arbetet till stora förändringar och till och med lagändringar.

Mer om RFSU