Till sidans huvudinnehåll
Person i glasögon och ring i näsan, klädd i svart.
Tom Peters är sakkunnig i sexualupplysning på RFSU:s förbundskansli.

Svårighet att ställa diagnos riskerar felbehandling

Att det är viktigt att skilja olika tillstånd åt för att kunna ge rätt behandling, är något RFSU:s sakkunniga Tom Peters tar med sig från höstens fortbildningar i sexologi.

Med jämna mellanrum deltar RFSU:s medarbetare i konferenser och föreläsningar för att fortbilda sig och omvärldsbevaka i ämnen som rör sexualitet och sexuella hälsa. En av dem är Tom Peters, sakkunnig sexualupplysning, som under hösten medverkat vid konferenser anordnade av Nordic Association for Clinical Sexologys samt Svensk Förening för Transpersoners Hälsa. 
– Det jag främst tagit med mig från höstens events är att det finns flera tillstånd som för lekmannen ser ut att handla om samma sak. Men med kunskap och vidare utforskande förstår man att de är väldigt olika.

Omöjligt sluta ha en sexualitet

Det Tom pratar om är dels sammanblandningen av sexuell tvångsmässighet och missbruk, dels sammanblandningen av könsdysfori och dysmorfofobi (ett starkt missnöje med det egna utseendet, förkortat BDD). I båda fallen kan oförmågan att skilja tillstånden åt få svåra konsekvenser. När det kommer till sexuell tvångsmässighet kan det vara direkt skadligt att få en behandling som bygger på att man ska sluta onanera eller ha sex.
– Det är ju en omöjlighet att sluta ha en sexualitet, vilket gör att folk känner sig misslyckade. Det kan leda till föreställningar om att man är trasig och ”obotlig”, vilket i sin tur sänker självkänslan och i värsta fall kan göra en självmordsbenägen.

Föreläsningen han deltog vid tog upp vikten av att personen själv upplever det som ett problem, till exempel att onanerande tar upp en alltför stor del av dagen eller påverkar ens vänskaper och arbete. Men att bara avvika från normen innebär inte något problem i sig. Därför är det viktigt att ställa sig frågan: För vem är det här ett problem och på vilket sätt?
– Det finns föreställningar om att vi skulle bli beroende av våra egna signalsubstanser som utsöndras vid orgasm, men så fungerar det inte. Det är alltså inte ett fysiskt beroende på samma sätt som vi kan bli beroende av nikotin eller andra droger.

Sex hänger ihop med resten av livet

För den som vill förändra sitt sexuella beteende kan det vara bra att få hjälp med att utforska sin sexualitet, exempelvis ”erotiska mönster”. Vad triggar ens lust? Vilka behov tillfredsställer onanerandet eller sexet? Sex hänger ihop med resten av livet och tvångsmässighet kan orsakas av allt från låg självkänsla till dålig sexualundervisning.
– Ett spår i samtalsbehandling för sexuell tvångsmässighet är att utforska känslor och hur en hanterar de. Bristande impulskontroll och dåligt känsloreglering är nära kopplad till sexuell tvångsmässighet och inte något alla får lära sig under uppväxten.

Även när det kommer till sammanblandningen av BDD och könsdysfori kan det få stora konsekvenser för vilken vård och hjälp man får. Här är det viktigt att vårdpersonal har kunskap att skilja tillstånden åt. Som tur är det finns tydliga skillnader i tillstånden som underlättar att ställa rätt diagnos.

Normbrytande inte samma som problematisk

Tom berättar att personer med BDD har en förvrängd föreställning av kroppen, oftast kring ansiktsdrag och hyn i ansiktet, som inte stämmer överens med verkligheten. BDD behandlas med KBT och kirurgi är verkningslös. Personer med könsdyfori upplever istället ett lidande i att kroppen inte stämmer överens med ens könsidentitet. Där handlar det om verkliga kroppsdelar och utseenden. Här behöver behandlingen oftast vara medicinsk, exempelvis hormonbehandling och kirurgi som förändrar kroppen.
– På det stora hela har experterna blivit bättre på att hitta sätt att screena och ställa diagnoser som på ytan verkar vara väldigt lika. Den här kunskapen behöver spridas så att de olika tillstånden får olika sorters vård och stöd. De som har tvångsmässig sexualitet ska inte få missbruksvård, och de lider av könsdysfori ska inte få KBT-terapi. Det är också viktigt att skilja på vad som är “sexuella problem” och vad som är en sexualitet som är normbrytande utan att vara problematisk.

Text: Ulrika Hammar

Foto: Daniel Ivarsson