Till sidans huvudinnehåll
Ingela Holmertz, Hana Suzuki Ernström och Karin Olsson står bredvid varandra och lutar sig mot ett bord.
Ingela Holmertz, Hana Suzuki Ernström och Karin Olsson.

Nu sätter vi antirasism på agendan igen!

Hana Suzuki Ernström har tilldelats rollen Strateg inom området antirasism - en helt ny tjänst inom RFSU som skapats som ett led i vårt antirasistiska arbete. Syftet är att både fördjupa RFSU:s kunskap om antirasism och omsätta den i praktiken.
– Jag ser antirasism som ett verb. Oavsett om det handlar om självreflektion eller kunskaps -och metodutveckling så är det ett aktivt görande. Jag ser fram emot att bidra till RFSU:s praktiska antirasistiska arbete. Det känns viktigt och roligt! säger hon.

Antirasism har varit ett prioriterat område i RFSU:s verksamhetsplaner sedan 2021. Det hade då blivit tydligt att RFSU bestod av en ganska homogen grupp människor - både när det kom till förtroendevalda, medlemmar och anställda. Det gjorde oss mindre relevanta för omvärlden eftersom det inte speglar hur samhället ser ut i stort. Dessutom kom insikten att eftersom rasism finns i hela samhället, finns det förmodligen även inom RFSU.
– Vi måste börja med oss själva om vi vill förändra världen. Därför tillsattes en projektgrupp* och vi utvecklade en intern utbildning - Läranderesan. Vi tänkte att om alla fylls på med kunskap om strukturell rasism så utvecklar vi hela verksamheten, säger generalsekreterare Ingela Holmertz.

Flera antirasistiska insatser har redan gjorts

Hon understryker att det förekommit flera viktiga antirasistiska insatser på olika ställen i organisationen tidigare, men dessa uppstod i små fickor lite här och där och det saknades en gemensam plattform. Läranderesan var en stor, gemensam insats för alla inom organisationen. Karin Olsson var en av projektledarna.
– Det kändes viktigt att ta tillvara all den kunskap som faktiskt finns inom organisationen istället för att ta in en extern konsult. Vi ville institutionalisera vår kunskap så att vi äger den själva, säger hon.

Sagt och gjort. Några av RFSU:s informatörer med erfarenhet av att arbeta antirasistiskt fick fortbilda sig. De höll därefter utbildningen för alla andra utifrån ett material som projektgruppen arbetat fram. I början av 2022 hölls först utbildningstillfället. Idag har 200 personer gått 16 timmars utbildning var. Det blir 1,5 års arbetstid i bara utbildning!

"Vi har fått ett gemensamt språk"

Numera är Läranderesan en given del inom den “onboarding”-process som alla nyanställda och förtroendevalda deltar i.
– Många har uppskattat att få träna på ökat civilkurage, att ingripa när det behövs. Utbildningen har också skapat en gemensam uppfattning om att det är viktigt att prata om detta, samt ett gemensamt språk. Nu kan vi prata runt fikat om frågor som många tidigare inte vågat lyfta, säger Ingela Holmertz.

Idag finns alltså antirasism eller intersektionalitet med i RFSU:s verksamhetsplaner. Det genomsyrar hur vi ställer frågor i medarbetarundersökningar, säkerställer våra rutiner och håller oss uppdaterade om minoritetsstress.
– Det har ramlat ner frön i alla delar av vår verksamhet, från hur vi rekryterar till hur vi kommunicerar, säger Karin Olsson.

Exempel på RFSU:s antirasistiska arbete just nu:

  • RFSU Göteborg utbildar Ungdomsmottagningarna i Västra götalandsregionen om antirasism.
  • Förbundskansliet har gjort en forskningsöversikt om rasism i vården.
  • RFSU Malmö håller utbildning i antirasism för anpassad skola.
  • RFSU Växjö pratar om antirasism på universitetet.
  • RFSU Umeå har fortbildat sina informatörer i antirasism.
  • RFSU Stockholms kommande informatörsutbildning har fokus på antirasism.
  • RFSU Stockholm har också ett projekt om rasism mot afrosvenska kvinnor i mödra- och förlossningsvården.
  • RFSU:s sätt att jobba har fått spridning inom IPPF som nu vill göra en egen Läranderesa.

Förslag om antirasism sjösätts

Under Läranderesan inkom löpande förslag på hur RFSU kan arbeta mer antirasistiskt. Dessa har nu knådats ihop till en behovslista och en ny tjänst har tillsatts för att under två års tid se till att vi möter upp behoven. För en dryg månad sedan började Hana Suzuki Ernström som strateg inom området antirasism. Som sådan ska hon “samordna och leda RFSU:s antirasistiska kunskapsutveckling och därmed bidra till RFSU:s vision och mål och att vi som organisation blir relevanta i dagens Sverige".

Hana har glasögon och ljusblå skjorta. Hon lutar sig mot ett skrivbord och ser in i kameran.
Hana Suzuki Ernström är RFSU:s strateg inom området antirasism.

Hanas huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om att skapa former för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar med antirasism inom RFSU, bygga stödjande strukturer för vårt antirasistiska arbete samt ta fram och sjösätta ett forskningssamarbete som följer, dokumenterar och utvärderar RFSU:s antirasistiska arbete.
– Mitt arbete ska utgå från den plats vi befinner oss på nu och bygga på det vi redan gör inom organisationen. Vi har redan sått frön och skapat rörelse med kunskap från Läranderesan. Hur kan vi fortsätta att utvecklas och bli mer praktiska? Det vill jag hjälpa till att ta reda på!

*= Projektgruppen har bestått av Yann Irigoyen, Karin Olsson, Agnes Dahné, Maral Ardabilchi och Seinab Hilowle.

Text och foto: Ulrika Hammar