Till sidans huvudinnehåll

Extrem abortlag i Texas trädde i kraft inatt — hotar aborträtten i hela USA

En ny lag som omöjliggör alla aborter efter vecka sex antogs i Texas i natt. Lagen strider mot USA:s grundlag och kunde ha stoppats av Högsta domstolen, men ledamöterna valde att släppa igenom den. Redan natten till idag trädde lagen i kraft och risken är stor att flera delstater går samma väg.

Lagen innebär också att privatpersoner kan stämma läkare som utför aborter, och andra som hjälper genom att exempelvis köra den gravida till kliniken.

- Vi var oroliga över att detta skulle hända, men hoppades in i det sista att HD skulle stoppa lagförslaget. Lagen är extrem och går längre än andra delstaters försök att inskränka aborträtten, säger Kristina Castell, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU.

Lagen innebär i princip ett totalförbud mot abort. Vecka sex vet många kvinnor inte ens att de blivit gravida än. Och det finns inga undantag för gravida som utsatts för incest eller våldtäkt.

- Detta kommer drabba i stort sett alla kvinnor som behöver en abort och det är som vanligt de mest utsatta som blir lidande. De som inte har tillgångar eller resurser att söka vård i en annan delstat, fortsätter Kristina Castell.

Det här får väldigt allvarliga konsekvenser, i Texas och för abortpolitiken i USA som helhet. Risken är överhängande att fler delstater går samma väg.

Lagen innebär den största inskränkningen av aborträtten säkrade i hela USA med Roe v. Wade-beslutet 1973.

Bakgrund - om Roe v. Wade

I USA är delstaternas grad av självbestämmande hög. Men när det gäller abort finns det strikta regler kring vad delstaterna får ha för lagstiftning. Det måste exempelvis finnas minst en abortklinik per delstat och delstaterna får inte förbjuda abort så länge aborten sker innan fostret är livsdugligt.

Detta på grund av ett beslut som togs i Högsta domstolen (HD) i fallet Roe v. Wade 1973. Domarna bedömde då att rätten att bestämma över den egna graviditeten rymdes inom rätten till privatliv.

Under Trumps tid som president fick han utse tre nya domare till HD, vilket innebär att sex av nio sittande domare nu är republikaner.

Under många år har politiker i konservativa delstater utmanat Roe v. Wade, regeln om livsduglighet. I flera delstater har det kommit lagförslag som skulle förbjuda abort redan efter vecka 6, så kallade "heartbeat bills". Dessa förslag har alltid stoppats. Tills nu.

För mer information:

Matilda Ström, pressansvarig RFSU
Mobil: 076-160 33 07
Mejl: matilda.strom@rfsu.se