Till sidans huvudinnehåll
En barnmorska tar hand om ett litet barn på ett sjukhus som Svenska Afghanistankommittén driver i provinsen Wardak, Afghanistan.
Svenska Afghanistankommittén driver sjukhus i provinsen Wardak i Afghanistan.

Så kan sexuella och reproduktiva rättigheter påverkas av talibanerna i Afghanistan

Sedan talibanerna tog över Kabul för några veckor sedan är situationen desperat och framtiden för det afghanska folket oviss, inte minst för kvinnor och flickor. RFSU och våra systerorganisationer runt om i världen är djupt oroade över situationen i Afghanistan.

Talibanerna har gett luddiga löften, bland annat om att flickor ska få fortsätta gå i skolan. Om det blir så är omöjligt att förutse. Vad vi säkert vet är att det förra talibanstyret (1996-2001) innebar ett mörker för kvinnor och flickors rättigheter. De framsteg som sedan har gjorts för sexuella och reproduktiva rättigheter riskerar nu att försvinna.

Extrem situation för flickor och kvinnor under den förra talibanregimen

Under talibanregimen (1996-2001) var situationen för kvinnor och flickor extrem. Flickor fick inte gå i skolan och barnäktenskap uppmuntrades. Barnäktenskap är en kränkning av en lång rad sexuella och reproduktiva rättigheter. Flickors kroppar är inte redo att gå igenom en graviditet och en förlossning. Ofta är konsekvensen av ett barnäktenskap att flickan mister all kontroll över sin sexualitet. Beslut över hennes kropp tas av hennes man.

Under talibanerna fick kvinnor inte arbeta och inte lämna huset utan sällskap av en manlig släkting. Kvinnor och flickor fick heller inte uppsöka eller ta emot hälsovård av en man. Eftersom kvinnor varken fick utbilda sig eller arbeta finns det än idag få kvinnor inom hälsosektorn.

Konsekvensen är att kvinnor och flickor lämnas utan tillgång till hälsovård. Mödra- och förlossningsvård är inget undantag. När det förra talibanstyret föll år 2001 var det totala antalet barnmorskor i hela Afghanistan 467 stycken och mödradödligheten låg på skyhöga nivåer.

Risk att mödradödligheten ökar igen

Efter kollapsen av talibanregimen 2001 har det investerats i hälsosystemet. Mödrahälsovården har blivit bättre och fler har fått tillgång till preventivmedel. Idag finns 3 000 barnmorskor i landet. Förlossningsvården har förbättrats. Barnmorskor fått utbildning och nya kliniker har startats i utsatta områden. Detta har bidragit till att mödradödligheten kraftigt har gått ned. Samtidigt har förbättringarna de senaste 20 åren skett från en så svår nivå att Afghanistan fortfarande har en av de högsta nivåerna av mödradödlighet i världen.

RFSU och Afghanistan

RFSU har inga partners eller samarbeten i Afghanistan men det finns andra svenska organisationer som gör ett mycket viktigt arbete på plats. Svenska Afghanistankommitten, SAK, är en sådan. SAK har bidragit i utvecklingen för minskad mödra- och barnadödlighet tillsammans med afghanska barnmorskor och med landets barnmorskeförbund.

Andra svenska organisationer med viktig verksamhet i landet är bland andra Röda Korset, Rädda Barnen och UNICEF.

RFSU:s internationella paraplyorganisation IPPF har gjort följande uttalande om situationen i Afghanistan

"The International Planned Parenthood (IPPF) is deeply concerned about the situation unfolding in Afghanistan and asks those in power to preserve the enormous gains made in life-saving sexual and reproductive healthcare for Afghan women and girls, and to continue working with the partners and NGOs that provide these services.

Hela uttalandet från IPPF (på engelska)

Fakta om sexuella och reproduktiva rättigheter i Afghanistan

Andel födslar bland tonåringar (flickor 15-19) år: 6,2 procent  

Andel flickor som är gifta när de fyller 18: 26 procent

Andelen gifta kvinnor som använder moderna preventivmedel: 23 procent

Mödradödligheten är 638 kvinnor per 100 000 förlossningar (2017)

Färre än 60 procent av födslarna övervakas av rätt utbildad vårdpersonal. 

Tillgången till säker och laglig abort är extremt begränsad i landet 

Situationen för hbtqi-personer i Afghanistan är högst oklar. Det finns ytterst lite information eller data. Det finns indikationer på att lagen uppmanar till dödsstraff för samkönat sex.

All data och information kommer från tiden innan talibanerna tog över 2021.

Källor: UNFPA, WHO, Världsbanken och ILGA (pdf)