Till sidans huvudinnehåll

Slut på orättvisan: nu ska gifta par behandlas lika

Den som är gift med någon som föder barn ska antas vara barnets andra förälder. Det röstade riksdagen igenom igår. RFSU har kämpat för denna fråga länge.

Mitt i rådande regeringskris presenterades igår två positiva familjepolitiska nyheter.

Efter år av orättvisa får vi nu en likabehandling av alla gifta par. Riksdagen röstade igenom en ny lag som gör att den som är gift med någon som föder barn antas vara barnets andra förälder och därigenom blir vårdnadshavare till barnet. Detta gäller oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Fram till nu har gifta samkönade par haft andra regler än olikkönade par. Detta har inneburit att samkönade gifta par behövt vända sig till socialtjänsten för att få sitt föräldraskap bekräftat.

Införandet av en könsneutral föräldraskapspresumtion innebär att barn behandlas lika och att fler föräldrapar får samma rättigheter.

Igår presenterades också en utredning som föreslår att barn som flyttar till Sverige ska få båda sina föräldrar registrerade som föräldrar/vårdnadshavare, inte bara den som fött barnet. Föräldraskap som fastställts utomlands ska alltså registreras i Sverige för samkönade par, på samma sätt som faderskap inom olikkönade relationer. 

Förslaget innebär också att regnbågsfamiljer där någon av föräldrarna är svensk medborgare och bor utomlands kommer räknas som en familj även i Sverige. Som alltid med utredningsförslag ska nu förslaget ut på remiss innan regeringen så småningom kommer ta ställning till det. 

Båda dessa regeländringar har RFSU kämpat för länge och vi är väldigt glada över att det nu sker framsteg i båda frågorna. Att få barn är en stor händelse i människors liv och lyckan ska inte behöva tyngas ner av onödig byråkrati och osäkerhet. 

Barn har rätt till sina föräldrar oavsett vilka dessa är och vem de älskar.