Till sidans huvudinnehåll
En person viskar något i en annan persons öra

Ungdomar blir allt bättre på att fråga om samtycke vid sex

En ny undersökning från RFSU visar att ungdomar mellan 16 och 20 år blir allt bättre på att fråga om samtycke när de vill ligga med en ny person. Ungdomar är också mer verbala än unga vuxna, som istället förlitar sig på kroppsspråket för att initiera sex.

Samtidigt ökar kondomanvändningen bland ungdomar och siffror från RSFU visar att kondomförsäljningen i september var den högsta sedan innan pandemin startade. Försäljningen i Sverige har ökat med åtta procent under tredje kvartalet 2021, jämfört med samma period 2020.

Det är väldigt individuellt hur kommunikationen kring sex tar sig uttryck. En majoritet av ungdomar och unga vuxna i Sverige anser dock att de är ganska eller mycket bra på att kommunicera om sex med sin partner eller sina partners. Det säger 61 procent av personer i åldern 16-35 år i en ny undersökning som RFSU genomfört på temat kommunikation och sex.

Allt fler ungdomar ber om samtycke

När det kommer till hur sex initieras första gången med en ny partner är det vanligare bland ungdomar att kommunicera via en rak fråga, jämfört med bland unga vuxna. Undersökningen visar att 33 procent av de i åldern 16-20 år frågade om samtycke senaste gången de hade sex med en ny partner, jämfört med 19 procent i gruppen 21-35 år. 2020 var siffran 25 procent bland 16-20-åringarna och sedan dess har alltså andelen unga som uttryckligen ber om samtycke ökat. Bland unga vuxna (21-35 år) är det fler som istället kommunicerar att de vill ha sex genom att använda kroppsspråk. Det uppger 46 procent, jämfört med 31 procent i gruppen 16-20 år.

Kondomen blir allt mer självklar för unga

Andelen ungdomar mellan 16-20 år som använt kondom i samband med sex de senaste 12 månaderna är också betydligt högre (60 procent) än för de mellan 21- 35 år (46 procent). Årets siffra är den högsta som uppmätts bland 16-20- åringarna sedan RFSU började mäta 2009 och en ökning sedan förra året då motsvarande siffra var 49 procent.

Fler än hälften (55 procent) i den yngre åldersgruppen hade också kondom senaste gången de hade sex med en ny person. Bland unga vuxna är motsvarande siffra 45 procent.

– Vi ser en positiv attitydförändring. Unga kommunicerar bättre om kondom, och är mer lyhörda för sin partner. Det har inte hänt över en natt. Breda konstruktiva samtal om sex och samspel fått mer utrymme över tid. Pandemin som handlar mycket om kroppslig integritet kan ha väckt nya tankar men samtidigt har Metoo, lagen om frivillig delaktighet, nya krav på lärarutbildningen, trygghetsarbete på festivaler och tidigare #prataomdet hållitfrågan aktuell på en rad olika sätt sen 2011. Det är mer än halva livet för en tonåring. Det gör att samtalen om kondom också handlar mer om sampel i dag, jämfört med tidigare då kondom handlade mer om könssjukdomar och oönskade graviditeter, säger Pelle Ullholm, sakkunnig i sexualupplysning på
RFSU.

Kondomförsäljningen slog rekord i september

Försäljningssiffror från RFSU visar att kondomförsäljningen ökade kraftigt i september 2021, jämfört med hur försäljningen sett ut under pandemin. September är en rekordmånad för RFSU sedan pandemin startade i mars 2020.

– Vi ser en tydlig trendökning för kondomförsäljningen på alla nordiska marknader förutom i Finland där återhämtningen verkar ske något långsammare. Troligtvis har de släppta restriktionerna påverkat försäljningen, där fler nu kommer i kontakt med andra människor. Vi ser även i vår undersökning att 16 procent tycker att kondom känns viktigare att använda nu, jämfört med innan pandemin bröt ut, säger Anette Otterström, Communication & Brand Manager Norden, på RFSU AB.

I Sverige har kondomförsäljningen ökat med åtta procent under tredje kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. I Norge är siffran hela 32 procent och i Danmark 28 procent.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Bilendi på uppdrag av RFSU under juli 2021 och har 531 respondenter. Undersökningen utfördes bland män och kvinnor i åldern 16-35 år riksrepresentativt i Sverige och är statistiskt säkerställd genom signifikanstest.