Till sidans huvudinnehåll

Därför ska vi prata sex på matten – och gympan

En lärare ska inte behöva ansvara för hela skolans sexualundervisning. Ändå vet vi att det är så det ser ut på många håll. Det är viktigt att alla lärare involveras i undervisningen! Här är tre anledningar varför.

1. Det avdramatiserar svåra samtal för eleverna

Ju oftare eleverna känner att det är tillåtet att prata om sex och relationer, desto större utrymme får dem att vrida och vända på allt som har med det att göra. Genom att lyssna på elevernas egna tankar och frågor så kan lärarna planera en sexualundervisning som möter deras behov.

2. Det blir både enklare och roligare att samarbeta ämnesöverskridande

Kan NO och träslöjd göra ett gemensamt projekt om könsorganen? Kan hiv tas upp samtidigt i historie- och mattelektioner? Då krävs att alla involverade lärare har fått den grundläggande kunskap de behöver. När alla lärare har fått samma information blir det lättare och mer naturligt att föreslå ett samarbete kring ett visst tema. 

3. Det blir lättare att nå fram till eleverna

Ibland är glappet mellan vad vuxna vill lära ut och vad unga vill veta stort. Eleverna har tankar och frågor som inte alltid motsvrar de teman vi som lärare vill fokusera på. Om en elev mest undrar hur hen ska hitta någon att bli ihop med - hur når man då fram i ett samtal om grooming? Svaret är: en sexualundervisning som återkommer flera gånger och tar upp många olika perspektiv. När samtalen är många, återkommande och bygger på varandra så överbrygger vi glappen. Men det kräver att flera är med och bidrar!

RFSU:s fortbildningar för lärare

Är det dags för din skola att ta tag i sexualundervisningen? Boka en utbildning med RFSU för hela arbetslaget! Läs mer på rfsu.se/utbildning eller mejla utbildning@rfsu.se.