Till sidans huvudinnehåll

Abort i Sverige - betänkande av utredningen om utländska aborter - SOU 2005:90

RFSU:s yttrande.

RFSU välkomnar förslaget att ändra lagen så att utländska kvinnor får rätt att komma till Sverige för att få en abort utförd. RFSU har länge drivit frågan och tidigare föreslagit denna ändring. Den nuvarande tolkningen av lagen är idag både diskriminerande och moraliserande. Självklart ska utländska kvinnor få tillgång till en abort precis som de redan kan vad gäller annan vård i Sverige.

Att Sverige hittills inte tillåtit detta, utom i vissa fall och med särskild prövning, rimmar illa med regeringens politik, där sexuella och reproduktiva rättigheter varit ett prioriterat område inom utvecklingsfrågorna. Det är också en profilfråga för Sverige som ställt sig bakom FN:s milleniemål. Mål åtta handlar om att minska mödradödligheten med två tredjedelar fram till år 2015. Det är väl känt, och dokumenterat, att osäkra, ofta illegala, aborter ligger bakom de höga dödstalen i detta avseende.

Antaget vid RFSU:s förbundsstyrelses sammanträde den 18 februari 2006.