Till sidans huvudinnehåll

Handbok om Smittspårning vid sexuellt överförda infektioner, hiv och hepatit A, B och C

Yttrande från RFSU.

Sammanfattning

RFSU anser att denna handbok om smittspårning vid sexuellt överförbara sjukdomar kommer att bli ett bra arbetsredskap i partnerspårningen som görs i samband med sexuellt överförda infektioner.  

Att det i handboken kommer att finnas samlat såväl lagtext som föreskrifter och allmänna råd är bra och underlättar läsning och tolkning av berörda avsnitt i handboken.  

Nedan följer några påpekande som RFSU vill göra.

Ordförklaringar och förkortningar

Förklaringen av utomkvedshavandeskap bör ändras då det innebär att ett befruktat ägg implanteras utanför livmodern, vanligen i äggledaren men det kan också vara i bukhålan.

1.3 Vem smittspårar? 

För att förenkla rutinerna vore det bra om det funnes med ett exempel i handboken på hur ansvarig läkare överlämnar ansvaret skriftligt till annan behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

1.5 Patienten och sjukvården – vad säger lagen?

För att underlätta för såväl patienten som sjukvården vore det bra om det togs fram en liten skrift med denna information ”Rättigheter och skyldigheter” som kan ges till varje patient som testar sig för STI/hiv.

3.5 provtagning och behandling av partner 

Följande skrivning undrar vi över. ”Vid klamydiainfektion bör alla personer som patienten har sexuella relationer med (även nyligen avslutad) provtas och behandlas vid deras första sjukvårdsbesök oavsett om de har symptom eller inte.”. Detta skulle då innebära att antibiotika ska ges till alla partners utan att invänta provsvar. Praxis är att man behandlar nuvarande partner/partners och resten får invänta provsvar. Denna praxis bör inte ändras.

5.1 Fakta om genital klamydiainfektion 

Här står att om patienten enbart haft oralsex bör svalgprov tas. Innebär det att när patienten haft genitalt sex och oralsex att man inte bör ta svalgprov? Vi anser att vid kontaktspårning bör även svalgprov för klamydia tas.

Diagnostik 

Angående kommersiella självtest så bör dessa värderas utifrån dokumenterad säkerhet. Efterhand som dessa kan tänkas utvecklas får man ta ställning till om dessa test går att använda som grund för behandling och partnerspårning.

5.4 Fakta om hi

Diagnostik.

Kombinationstest är vanligt förekommande och bör komma med under denna rubrik.  

Lena Lennerhed

Förbundsordförande