Till sidans huvudinnehåll

Socialstyrelsens remissyttrande Framställan om ändrad definition av barn enligt folkbokföringslagen - Dnr 71-3259/2005

RFSU:s remissvar.

RFSU välkomnar Socialstyrelsens förslag att ändra definitionen av barn på så sätt att alla dödfödda barn som avlidit efter utgången av 22:a havandeskapsveckan räknas som barn.  

Att genomföra denna ändring är helt i linje med WHO:s definition av barn. Enlig WHO ska alla foster eller barn, levande eller döda, som väger minst 500 gram anmälas som barn. Om födelsevikten inte är känd gäller en havandeskapslängd av minst 22 kompletta veckor. I Sverige folkbokförs inte dödfödda som dött före utgången av 28:e havandeskapsveckan. Däremot betraktas alla levande födda som barn, oavsett om detta sker före utgången av 28:e havandeskapsveckan. I de fall då en kvinna bär på tvillingar och den ena dör före vecka 28 och den andra tvillingen föds levande vid samma tidpunkt har hon alltså fått ett barn och ett missfall. Detta är ett exempel som visar på det besvärliga med den nu rådande definitionen av barn. 

RFSU vill också i detta samanhang påpeka att den svenska abortlagstiftningen inte påverkas av en ändrad definition av barn. Efter havandeskapsvecka 18 måste Socialstyrelsens rättsliga råd lämna sitt tillstånd till abort. Inga aborter får idag göras efter utgången av 22:a havandeskapsveckan eftersom man idag kan rädda barn födda efter havandeskapsvecka 22. Att flytta gränsen för definition av barn, från vecka 28 till vecka 22, påverkar alltså inte abortlagen eftersom den är kopplad till när ett barn kan överleva utanför livmodern.