Till sidans huvudinnehåll
Porträtt på Åsa Enervik från RFSU-kliniken
Åsa Enervik, barnmorska och diplomerad sexualupplysare på RFSU-kliniken.

Barnmorskan Åsa: ”Det krävs fingertoppskänsla”

Att prata om sex i vården är inte det lättaste. Om du och din patient inte pratar samma språk kan det kännas ännu svårare. En som vet hur man gör är RFSU:s barnmorska Åsa Enervik. Snart föreläser hon på RFSU:s konferens om sex och migration.

Många inom vården tycker att det är svårt att på ett självklart sätt komma in på frågor som rör kroppen och sex när man möter en patient. När man träffar personer som inte har svenska som modersmål kan det finnas ytterligare saker att ta hänsyn till.
– Att träffa en patient där man inte delar språk eller kulturell bakgrund kan kräva mer fingertoppskänsla och lyhördhet, säger Åsa Enervik, barnmorska och diplomerad sexualupplysare på RFSU-kliniken.

Öva på att möta människor förutsättningslöst

Ett hinder kan vara att man som vårdpersonal har förutfattade meningar om den patient man har framför sig, till exempel baserat på personens ursprung. Att vara medveten om och aktivt reflektera kring det är viktigt för att få till ett bra möte.
– Det krävs att man jobbar med sina egna föreställningar och att man anstränger sig för att möta personer förutsättningslöst. Anta inte saker om personen du möter, utan ställ öppna och detaljerade frågor.

Sex och sexualitet är en viktig del av hälsan

Ett annat bra sätt för att få till ett bra samtal om sex och sexualitet är att ställa frågor på ett strukturerat vis – på samma sätt som när man ställer frågor om andra saker. Det signalerar att sex och sexualitet är en naturlig och viktig del av den allmänna hälsan.
– Jag kommer att ge konkreta tips och handfasta råd på hur man till exempel kan ta med den sexuella hälsan när man frågar om en patients sjukdomshistoria och nuvarande hälsostatus, säger Åsa Enervik.

Använd RFSU:s filmer i vårdmötet

Åsa Enervik kommer också att presentera det material som RFSU tagit fram för målgruppen migranter och nyanlända.
– Man kan använda RFSU:s filmer på 15 olika språk för att informera om till exempel könssjukdomar, graviditet och lust och njutning. RFSU har mycket material för nyanlända och migranter. Det är en superbra hjälp i vårdmötet som jag vill att fler ska få kännedom om och börja använda, säger Åsa Enervik.

Skapa bra samtal om sex i vården – så gör du!

1. Välkomna

Var välkomnande och tydlig. Det skapar en trygg inramning.

2. Jobba strukturerat

Ha en tydlig struktur för hur du ställer frågor om till exempel en patients sjukdomshistoria. Det underlättar och skapar trygghet för både dig och patienten.

3. Glöm inte tolken

Ha en tolk närvarande om det behövs, det är viktigt att man har förutsättningar att förstå varandra ordentligt.

4. Jobba med dina föreställningar om andra

Möt din patient förutsättningslöst och låt inte dina egna föreställningar stå i vägen för ett bra möte. Här kan du behöva reflektera kring vilka föreställningar du har kring sex- och sexualitet utifrån till exempel kön eller bakgrund.

5. Berätta vad och varför du gör något

Förklara detaljerat vad du gör både före, under och efter undersökningen.

6. Sammanfatta!

Sammanfatta mötet efteråt. Det ger en chans att räta ut eventuella frågetecken och missförstånd.