Till sidans huvudinnehåll
En förälder promenerar på en strand med ett litet barn i handen

RFSU ser fram emot utredning om föräldraskap

En ny statlig utredning ska titta på juridiskt föräldraskap för kvinnliga samkönade par som flyttar till Sverige. Den ska också utreda situationen för barn som föds genom värdgraviditeter utomlands. Det meddelade regeringen idag.
– Vi hoppas på tydliga förslag som säkerställer den juridiska tryggheten för alla familjer. Alla barn har rätt till sina föräldrar, säger RFSU:s förbundsordförande Hans Linde.

RFSU menar att lagstiftningen kring föräldraskap ska utgå från barnets rätt till sina föräldrar, oavsett hur barnet har tillkommit och oavsett föräldrarnas kön, könsidentitet och sexuella läggning. Att regeringen nu har tillsatt en utredning som ska föreslå förändringar i lagstiftningen är ett viktigt steg framåt.

Juridiskt föräldraskap måste kunna följa med över nationsgränserna

Flera exempel på problemen har uppmärksammats de senaste åren. Ett exempel är fallet där den ena föräldern i ett kvinnligt samkönat par förlorade sitt juridiska föräldraskap när paret flyttade till Sverige från Spanien. I det läget krävs en adoption för att behålla det juridiska föräldraskapet.
– Exemplet visar en väldigt otrygg situation för både barn och förälder. Om föräldrarna till exempel hamnat i konflikt hade barnet kunnat förlora sin ena mamma, säger Ulrika Westerlund, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU.

Barn som föds genom värdgraviditet måste erkännas

Varje år föds hundratals barn till svenska föräldrar genom överenskommelser om värdgraviditet utomlands. Den nuvarande lagstiftningen gör att många barn får en oklar juridisk status i Sverige. Vissa barn föds in i statslöshet, medan andra drabbas när den ena eller båda föräldrarna inte erkänns som rättslig förälder av staten.
Högsta domstolen har i två fall från 2019 uppmanat regeringen att se över situationen, med hänvisning till barnets bästa.
Att detta nu ska utredas är viktigt, även om uppdraget hade kunnat vara bredare.
– Vi tycker att mer behöver göras för att barnens tillvaro ska bli rättssäker. Vi skulle önska att utredaren fått ett mer förutsättningslöst uppdrag, säger Ulrika Westerlund.

RFSU ser fram emot att familjepolitiken utreds brett framöver, förhoppningsvis i den mer omfattande utredning som regeringen tidigare utlovat.