Till sidans huvudinnehåll
En pappa håller i ett barn

Familjepolitik, sexualitet och rättigheter

Familjepolitiken måste ge möjligheter för alla att leva i den familj de önskar med det juridiska skyddsnät de behöver.

Lagen som den ser ut idag skapar problem för familjer där föräldrarna är av samma kön, är fler än två eller där en eller flera föräldrar har ändrat juridiskt kön. RFSU vill att lagen ska ha barnets bästa är i fokus och att alla föräldrar, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, samlevnadsform och genetisk koppling till sitt barn, behandlas lika.

Lagstiftningen som rör föräldraskap ska inte styras av föräldrarnas kön eller hur barnet har tillkommit. Idag kan barn som tillkommit genom en värdgraviditet utomlands förlora rätten till någon av sina föräldrar när de kommer till Sverige. Så kan vi inte ha det. Alla barn har rätt till sina föräldrar. Vi tycker också att barn ska kunna ha möjlighet till fler vårdnadshavare än två. Lagar och regelverk ska helt enkelt utgå ifrån hur familjer verkligen ser ut idag.

RFSU kräver att:

  • Föräldrabalken blir könsneutral, det vill säga benämner föräldrar som just föräldrar.
  • Tillgången till assisterad befruktning ska vara densamma oavsett vilken region i landet du tillhör
  • Lagstiftningen rörande föräldraskap ska utgå från barnets rätt till sina föräldrar, oavsett hur barnet har tillkommit och oavsett föräldrarnas kön, könsidentitet och sexuella läggning.
  • Möjligheten till fler vårdnadshavare än två ska utredas.