Till sidans huvudinnehåll
En pappa håller i ett barn

Hbtqi-rättigheter och familjepolitik

RFSU:s vision är en värld där alla är fria att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Det inkluderar rätten att identifiera sig själv, att själv välja sina relationer, och att bestämma om man vill ha barn eller inte. Människors livsdrömmar om relationer och familj ser olika ut.

Innehåll på sidan

Klicka på länkarna för att ta dig till avsnittet i texten.

Transpersoners rättigheter måste respekteras, skyddas och garanteras

RFSU om kön och identitet

"RFSU menar att alla har rätt att identifiera sig själva, och därmed sitt eget kön. Det finns många kön, som i sin tur uttrycks och upplevs på olika sätt. Rätten att vara sig själv gäller oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller rådande normer."

(Ur RFSU:s idéprogram Kompassen)

Inom arbetet för transpersoners rättigheter ryms många olika frågor som berör alla aspekter av transpersoners liv. Det handlar om rätten till en bra skola och en kvalitativ sexualundervisning som är transinkluderande, rätten att inte diskrimineras eller kränkas på grund av könsidentitet eller könsuttryck, tillgång till könsbekräftande vård, rätten att bilda familj som man vill, och möjlighet att ändra juridiskt kön. Det behövs förändringar både på strukturell nivå och i det dagliga livets bemötande från omvärlden.

RFSU kräver:

  • En moderniserad könstillhörighetslag som skiljer på juridik och medicin.
  • Kortare köer och likabehandling i den könsbekräftande vården.
  • Mer resurser till transvården.
  • Att skolor blir bättre på att motverka transfobi och jobba transinkluderande.
  • Att polis och rättsväsende tar krafttag mot hatbrott och diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck. 

En familjepolitik för alla

RFSU om familj och reproduktion

Alla människor har själva rätt att bestämma över sin reproduktion, alltså om man vill ha barn eller inte, när och hur många. Alla ska också ha möjlighet att ta hand om sina barn och kunna låta dem växa upp i trygga miljöer. Den enes önskan om att få barn får inte inskränka på någon annan människas kroppsliga autonomi.

Människors livsdrömmar om relationer eller familj ser olika ut. Samhällets normer och lagstiftning ska ge alla människor frihet att själva forma sina relationer och bilda familjer. RFSU vill att alla ska kunna skapa de relationer och familjer de själva önskar.

(Ur RFSU:s idéprogram Kompassen)

Familjepolitiken måste ge möjligheter för alla att leva i den familj de önskar med det juridiska skyddsnät de behöver.

Den lag som reglerar föräldraskap idag (föräldrabalken, FB) skapar problem för familjer där föräldrarna är av samma kön, är fler än två eller där en eller flera föräldrar har ändrat juridiskt kön. RFSU vill att lagen ska ha barnets bästa är i fokus och att alla föräldrar, oavsett könsidentitet, sexuell läggning, samlevnadsform och genetisk koppling till sitt barn, behandlas lika.

Lagstiftningen som rör föräldraskap ska inte styras av föräldrarnas kön eller hur barnet har tillkommit. Idag kan barn som tillkommit genom en värdgraviditet utomlands förlora rätten till någon av sina föräldrar när de kommer till Sverige. Så kan vi inte ha det. Alla barn har rätt till sina föräldrar. Vi tycker också att barn ska kunna ha möjlighet till fler vårdnadshavare än två. Lagar och regelverk ska helt enkelt utgå ifrån hur familjer verkligen ser ut idag.

RFSU kräver att:

  • Föräldrabalken blir könsneutral, det vill säga benämner föräldrar som just föräldrar.
  • Tillgången till assisterad befruktning ska vara densamma oavsett vilken region i landet du tillhör
  • Lagstiftningen rörande föräldraskap ska utgå från barnets rätt till sina föräldrar, oavsett hur barnet har tillkommit och oavsett föräldrarnas kön, könsidentitet och sexuella läggning.
  • Möjligheten till fler vårdnadshavare än två ska utredas.