Till sidans huvudinnehåll
En pappa håller i ett barn

Familjepolitik, sexualitet och rättigheter

Det finns stora utmaningar inom den svenska familjepolitiken. Första steget är att nyansera bilden av vad en familj är för något. Den kan bestå av en eller flera föräldrar – eller inte innefatta barn alls.

Huvudsaken är att alla kan leva i den konstellation de önskar med det juridiska skyddsnät de behöver.

Din möjlighet att få sjukvårdens hjälp med att bli gravid ska inte begränsas av var i landet du bor, vilket kön din partner har, eller om du väljer att bli förälder på egen hand. Lagstiftningen kring föräldraskap ska inte styras av föräldrarnas kön eller hur barnet har tillkommit. Alla barn har rätt till sina föräldrar. Vi tycker också att barn ska kunna ha möjlighet till fler vårdnadshavare än två.

Idag kan barn som flyttar med sina föräldrar mellan olika länder eller som har tillkommit genom en värdgraviditet utomlands förlora rätten till någon av sina föräldrar när de kommer till Sverige. Så kan vi inte ha det. Lagar och regelverk ska helt enkelt utgå ifrån hur familjer verkligen ser ut idag.

RFSU kräver att

  • Möjligheten att få hjälp att bli gravid av den svenska sjukvården inte ska begränsas på grund av kön, sexuell läggning eller relationsstatus
  • Tillgången till assisterad befruktning ska bli jämlik i Sverige genom att regionernas regelverk blir mer enhetliga
  • Lagstiftningen kring föräldraskap ska utgå från barns rätt till sina föräldrar, oavsett hur barnet har tillkommit och oavsett föräldrarnas kön, könsidentitet och sexuella läggning
  • Möjligheten till fler vårdnadshavare än två ska utredas