Till sidans huvudinnehåll

Barnvagnsmarschen 2022

Barnvagnsmarsmarschen är RFSU:s årliga marsch mot mödradödligheten i världen. Kampanjen pågår mellan 19 och 24 maj 2022. I år marscherar vi för gravida i Afghanistan.

English Dari | درى

Mödradödligheten är en tyst katastrof som varje dag skördar hundratals människoliv i världen. I Afghanistan blir det allt farligare att föda barn. Under talibanregimen får inte frågor om kvinnor, flickor och hbtqi-personers rättigheter ta plats och landets mödravård står på spel. Hjälp oss att bryta tystnaden och uppmärksamma behovet av hjälp och stöd till gravida i Afghanistan.

Hitta Barnvagnsmarschen nära dig

Här planeras Barnvagnsmarschen 19-24 maj 2022

Genom att gå Barnvagnsmarschen tillsammans med oss bidrar du till att sprida det viktiga budskapet om mödradödlighet. Du blir en del av en folkrörelse som står upp för allas rätt att överleva sin graviditet. Ju fler vi är, desto starkare hörs vår röst!

Därför arrangerar vi Barnvagnsmarschen

Varje dag, världen över, dör över 800 människor av komplikationer vid en graviditet, osäker abort eller förlossning. Det här går att förändra – allt som behövs är politisk vilja och resurser! Barnvagnsmarschen är ett sätt att få uppmärksamhet för denna viktiga utvecklingsfråga och skapa engagemang kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sedan 2010 har Barnvagnsmarschen samlat tiotusentals människor över hela Sverige för att stoppa mödradödligheten i världen.

2022 samarbetar RFSU, Läkare Utan Gränser och Svenska Afghanistankommitten (SAK) och ambassadörer över hela landet för att sprida budskapet. Barnvagnsmarschen äger rum 19-24 maj 2022.

Mellan den 19-24 maj kommer RFSU, lokalföreningar och privata ambassadörer att genomföra fysiska barnvagnsmarscher tillsammans igen efter två år av coronaanpassningar. Det är kraftfullt att ta plats tillsammans i gatubilden och för en gemensam sak. Vi följer noggrant samhällsutvecklingen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Lär dig mer om mödradödlighet och Barnvagnsmarschen