Till sidans huvudinnehåll
Historiens första barnvagnsdemonstration

Historiens första barnvagnsdemonstration

Under Barnvagnsmarschen återuppstår barnvagnen som en symbol för kvinnors rättigheter – där frivilligt föräldraskap är målet. Nu är det dags igen.

Året är 1937. Den danske läkaren Joyce Leunbach ska strax släppas ut från Västra fängelset i Köpenhamn. Utanför väntar vänner och sympatisörer. Barnvagnar rullar. »Jag är inte en olycka« och »Leunbach eller kaos« står det på plakaten. Kanske är det historiens första demonstration med barnvagnar. Leunbachs brott är att han utfört abort på ett flertal kvinnor liksom hjälpt kvinnor med kontakter till andra läkare. Abort är förbjudet och han har nu avtjänat sitt straff. Att barnvagnarna rullar utanför fängelset är ingen slump. För Leunbach och de väntande hänger det samman: att barn ska vara välkomna, att kvinnor ska kunna vara glada över graviditet och föräldraskap, och att kvinnor ska ha rätt till abort när graviditeten är oönskad. Barnvagnen blir en symbol för kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter.

“Jag är inte en olycka”

Leunbach var nära vän med Elise Ottesen-Jensen som grundade RFSU; han läkare, hon journalist, båda politiskt radikala på vänsterkanten och båda sexualupplysare. Leunbach skrev upplysningsskriften Kvinnor i nöd medan Ottesen-Jensen gav ut sin Människor i nöd. De hade träffats några år tidigare när Leunbach var värd för Världsligan för sexuell reform i Köpenhamn och bjöd in Ottesen-Jensen som representant för Sverige.

Kampen för sexualupplysning, preventivmedel och abort hade de gemensam. Frivilligt föräldraskap var målet. I Sverige var det förbjudet att upplysa om preventivmedel. Aborter var förbjudna men utfördes illegalt i tusental. På 1930-talet dog en kvinna i veckan i Sverige efter en illegal abort. Men illegala aborter kunde också vara säkra, utförda av läkare eller andra kunniga personer.

“Luenbach eller kaos.”

Ottesen-Jensen gjorde nog vad hon kunde. RFSU agerade och demonstrerade för lagändring. De hundratals kvinnor och män som varje år vände sig till förbundet i hopp om att få en abort kunde man sällan hjälpa. Men Ottesen-Jensen skickade en del olyckliga och gravida kvinnor till Leunbach i Danmark och till läkaren Nilsson i Örebro. »Vi skall städse ihågkomma att det var genom Eder, med Eder hjälp, Eder välvilja och Edert intresse som vi ånyo kunna börja leva lyckliga och utan den oerhört tyngande känslan, att av världen blivit bestraffade«, var de högtidliga och omständliga raderna från ett tacksamt gävlepar. Praktiskt sinnad som hon var, bedrev Ottesen-Jensen också byteshandel: sperma donerad av en medarbetare användes av en överläkare i Stockholm för att inseminera välbeställda gifta kvinnor med infertila makar i utbyte mot att denne utförde aborter på fattiga abortönskande kvinnor ditskickade av Ottesen-Jensen. Året innan Leunbach sattes i fängelse hade Ottesen- Jensen själv dömts för medhjälp till illegal abort men kommit undan med dagsböter.

Vänskapen höll i sig och Leunbach följde med Ottesen-Jensen på hennes föreläsningsturnéer runtom i Sverige där han hjälpte henne med att prova in pessar på kvinnor. När Tyskland ockuperade Danmark flydde Leunbach med sin familj över sundet och kunde med Ottesen-Jensens stöd arbeta med sexualrådgivning för bland andra danska flyktingar.

Rättigheter världen över

1930-talet är länge sedan nu. Idag har svenska kvinnor tillgång till preventivmedel och abort. De kan välja att skaffa barn, och de kan avstå. De har tillgång till mödravård och säkra förlossningar.

Men i många delar av världen kan kvinnor och flickor inte välja om, när och med vem de ska gifta sig. De kan inte välja om de ska ha barn eller hur många barn de ska föda. Mödravården kan vara obefintlig och aborter förbjudna. För många flickor och kvinnor innebär det att en graviditet är förenad med livsfara. Över 303 000 kvinnor och flickor dör varje år till följd av bristfällig mödravård eller osäkra aborter. I RFSU:s kampanj Unite for Women – Stoppa mödradödligheten blir barnvagnen återigen en symbol för dessa rättigheter. Kom med i vår barnvagnsmarsch eller gå med digitalt. I solidaritet med världens kvinnor rullar vi i bredd över gatorna och nätet.