Till sidans huvudinnehåll
RFSU har en ny förbundsstyrelse 2019-2021. Övre raden från vänster: Elin Sundin, Gunilla Kinnestrand, Sara Alfredsson, Amanda Thieme, Annika Dalén, Barbro Westerholm, Anna Levin, Charlotte Drugge, William Appelqvist, Natascha Wrang.
Främre raden från vänster: My Malmeström-Sobelius, Hans Linde och Jonis Bader.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder förbundet mellan kongresserna.

RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes på kongressen i Umeå 2019. I RFSU:s förbundsstyrelse sitter:

 • Hans Linde (förbundsordförande)
 • Sara Alfredsson
 • William Appelqvist
 • Jonis Bader
 • Annika Dalén
 • Charlotte Drugge
 • Gunilla Kinnestrand
 • Anna Levin
 • My Malmeström-Sobelius
 • Elin Sundin
 • Amanda Thieme
 • Barbro Westerholm
 • Natascha Wrang

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och består av tretton ledamöter. Styrelsen sammanträder när ordföranden, arbetsutskottet eller minst fem styrelseledamöter begär det och är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen arbetar i enlighet med de riktlinjer som kongressen har beslutat om. RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes på kongressen i Umeå 2019.

Förbundsstyrelsen

Läs mer om alla styrelseledamöter nedan. Kontakta personer i förbundsstyrelsen genom att använda mallen fornamn.efternamn@rfsu.se.

Hans Linde, ordförande

Hans är 38 år gammal och bor i Göteborg. Han växte upp på en gård utanför Malmö. I gymnasiet föddes Hans starka engagemang för sexualpolitik och internationella frågor.  Efter att ha arbetat som socialarbetare i fyra år blev Hans 2006 invald i riksdagen för Vänsterpartiet och har sedan dess suttit i Utrikes-utskottet. Sen 2010 är Hans partiets talesperson för hbtq-frågor. Hans har också suttit i riksdagens SRHR-grupp. I och med att Hans blev förbundsordförande för RFSU har Hans avslutat alla sina partipolitiska engagemang. 

Sara Alfredsson

född 1978, Malmö
Utvecklingsledare på Utbildningsförvaltningen i Lund. I grunden lärare i svenska och svenska som andraspråk. Har varit medlem i styrelsen i Malmö sedan 2011, och är sedan 2013 ordförande för RFSU Malmö.

William Appelqvist

född 1994, Göteborg
Studerar till samhälls-, filosofi- och religionslärare och är engagerad i RFSU Göteborg.

Jonas Bader

född 1983, Göteborg
Sexologiskt inriktad sjuksköterska som arbetat på Stockholms mansmottagning. Numera utvecklingsledare på̊ Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Göteborg. Har tidigare arbetat med RFSU:s informatörsverksamhet och suttit i två lokalföreningsstyrelser.

Annika Dalén

född 1979, Umeå
Statsvetare i grunden med dubbla masterexamen i genusvetenskap och i kommunikation. Tidigare föreningsutvecklare på RFSU under drygt tre år och sedan september 2018 utredare inom jämställdhet på Umeå Kommun.

Charlotte Drugge

född 1975, Halmstad
Barnmorska sedan 10 år och har dessförinnan jobbat internationellt med Läkare utan gränser. Initierade uppstarten av RFSU Halland 2014 och var lokalföreningens ordförande i 5 år.

Gunilla Kinnestrand

född 1972, Stockholm
Administrativ chef hos Vårdförbundet. Har framförallt träffat RFSU på via Ideell Arena, ekonomichefs- och controller, nätverk och i samband med frågeställningar som gällt finansieringsvillkor, internkontroll, ansökningar och rapportering av till exempel Sida-medel.

Anna Levin

född 1972, Stockholm
Tidigare verksamhetsansvarig för Elektra och United Sisters på Fryshuset, numera arbetar hon för Svenska kyrkan. Under åren i RFSUs styrelse har Anna framförallt engagerat sig i internationella frågor samt demokrati- och mångfaldsfrågor.

My Malmeström Sobelius

född 1989, Farsta
Studerar ekonomi och idéhistoria, driver företag inom ledning och organisationsutveckling. Var ordförande i RFSU Stockholm mellan 2014 och 2016.

Elin Sundin

född 1982, Stockholm
Har de senaste två åren varit ordförande för samtyckesrörelsen Fatta. Studerat statsvetenskap samt migration och etniska relationer. Har jobbat med barn som levt i prostitution och med frågor om trafficking och sexturism i Brasilien.

Amanda Thieme

född 1994, Stockholm
Jurist med specialområde rättslig reglering rörande sexualitet, reproduktion och familjebildning. Tidigare aktiv i RFSU:s informatörsverksamhet.

Barbro Westerholm

född 1933, Stockholm
Läkare, disputerad, har forskat inom området läkemedelsepidemiologi och haft olika positioner inom svensk läkemedelskontroll och apoteksverksamhet. Har varit generaldirektör för Socialstyrelsen, konsult i frågor om läkemedelsepidemiologi och antikonception vid WHO, vice ordförande i WHO:s styrelse, medicinsk chef Apoteksbolaget, ordförande för Sveriges Pensionärsförbund, nu riksdagsledamot för Liberalerna. Ordförande för Läkare mot AIDS och ledamot i Statens medicinsk-etiska råd.

Natasha Wrang

född 1988, Lund
Utbildad folkhälsovetare med stort intresse för SRHR. Samordnare för tidiga insatser för asylsökande i Malmö och södra Skåne samt har tidigare jobbat med jämställdhet, folkbildning och internationella utvecklingsfrågor.