Förbundsstyrelsen

Kongressen är RFSU:s högsta beslutande organ. Mellan kongresserna leds förbundet av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och består av tretton ledamöter. Styrelsen sammanträder när ordföranden, arbetsutskottet eller minst fem styrelseledamöter begär det och är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen arbetar i enlighet med de riktlinjer som kongressen har beslutat om. RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes i Linköping i juni 2017.

RFSU:s förbundsstyrelse sitter Hans Linde (förbundsordförande),  Sara Alfredsson, Victor Bernhardtz, My Malmeström Sobelius. Andreas Örnevall, Karin Stenqvist, Anna Levin, Tomas Agnemo, Åsa Eriksson (avgick hösten 2018). William Appelqvist, Isa Chen, Marco Vega och Gunilla Kinnestrand.

Kontakta Förbundsstyrelsen

Kontakta personer i förbundsstyrelsen genom att använda mallen fornamn.efternamn@rfsu.se.

Förbundsordförande
Hans Linde

Hans är 38 år gammal och bor i Göteborg. Han växte upp på en gård utanför Malmö. I gymnasiet föddes Hans starka engagemang för sexualpolitik och internationella frågor.  Efter att ha arbetat som socialarbetare i fyra år blev Hans 2006 invald i riksdagen för Vänsterpartiet och har sedan dess suttit i Utrikes-utskottet. Sen 2010 är Hans partiets talesperson för hbtq-frågor. Hans har också suttit i riskdagens SRHR-grupp. I och med att Hans blev förbundsordförande för RFSU så har Hans nu avslutat alla sina partipolitiska engagemang. 

Styrelseledamöter

(i ordning som bild ovan)

Sara Alfredsson

39 år, Malmö
Utvecklingsledare på Utbildningsförvaltningen i Lund. I grunden lärare i svenska och svenska som andraspråk. Har varit medlem i styrelsen i Malmö sedan 2011, och är sedan 2013 ordförande för RFSU Malmö.

Victor Bernhardtz

34 år, Farsta
Utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.
Har suttit i Förbundsstyrelsen sedan 2013. 2002-2005 arbetade Victor på RFSU:s förbundskansli, med politisk påverkan.

My Malmeström Sobelius

27 år, Farsta
Studerar ekonomi, driver företag inom ledning och organisations- utveckling samt sitter i styrelsen för Stockholm Roller Derby. Var ordförande i RFSU Stockholm mellan 2014 och 2016.

Andreas Örnevall

29 år, Uppsala
Jobbar som socialsekreterare i Tierp,
Sitter för nuvarande i RFSU Uppsalas styrelse som suppleant. Har tidigare varit ordförande i Uppsala i 2 år, och innan dess som ledamot i styrelsen i 2 år.

Karin Stenqvist

69 år, Göteborg
Arbetar deltid som medicinsk rådgivare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen. Har haft många kontakter med både RFSU lokalt och nationellt och suttit i förbundsstyrelsen i två år.

Anna Levin

44 år, Stockholm
Verksamhetsansvarig för Elektra och United Sisters på Fryshuset. Hade inget eget engagemang inom RFSU innan hon 2015 blev nominerad till förbundsstyrelsen. Under de två åren som gått har Anna framförallt engagerat sig i internationella frågor samt demokrati- och mångfaldsfrågor.

Tomas Agnemo

43 år, Stockholm
Varannanveckasförälder till två barn, Gender Advisor på PLAN International Sverige. Medlem och sympatisör sedan början av 2000-talet. Har en lång professionell relation med RFSU inom framförallt påverkansarbete och internationellt arbete.

William Appelqvist

22 år, Göteborg
Studerande
Har känt till och uppskattat RFSU länge men blev först medlem och organiserade mig under 2016. Har suttit i RFSU Göteborgs lokalstyrelse sedan september och blev omvald i mars 2017.

Isa Chen

24 år, Lund
Studerande, internationell master i media- och kommunikationsvetenskap. Nybliven medlem i RFSU Malmö och praktikant i RFSU:s internationella praktikantprogram. Tillbringade hösten 2016 på EMC, en av RFSU:s partnerorganisationer i Georgien.

Marco Vega

40 år, Malmö
Utbildar, föreläser och samtalar om fysisk, psykisk, social och sexuell hälsa. Har varit engagerad i RFSU sedan början av 2000-talet. Såväl som aktiv medlem i RFSU Malmö men även deltagit i flertal utbildningar och mer nationell engagemang. Har suttit i RFSU Malmös styrelse och i förbundsstyrelsen sedan 2015.

Gunilla Kinnestrand

45 år, Stockholm
Administrativ chef hos Vårdförbundet.
Har framförallt träffat RFSU på via Ideell Arena, ekonomichefs- och controller, nätverk och i samband med frågeställningar som gällt finansieringsvillkor, internkontroll, ansökningar och rapportering av t ex Sida-medel.