Till sidans huvudinnehåll
Gruppbild med förbundsstyrelsens 13 ledamöter

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder förbundet mellan kongresserna.

RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes på kongressen i juni 2021. I RFSU:s förbundsstyrelse sitter:

 • Hans Linde, förbundsordförande
 • My Malmeström Sobelius
 • Sara Alfredsson
 • Jakob Amnér
 • Månstråle Dahlström
 • Annika Dalén
 • Charlotte Drugge
 • Lina Fridén
 • Hanna Gerdes
 • Mats Målqvist
 • Emil Nordfjell
 • Romina Pourmokhtari
 • Elin Sundin

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och består av tretton ledamöter. Styrelsen sammanträder när ordföranden, arbetsutskottet eller minst fem styrelseledamöter begär det och är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen arbetar i enlighet med de riktlinjer som kongressen har beslutat om. RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes på vår digitala kongress 2021.

Förbundsstyrelsen

Kontakta personer i förbundsstyrelsen genom att använda mallen fornamn.efternamn@rfsu.se.