Till sidans huvudinnehåll

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen leder förbundet mellan kongresserna.

RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes på kongressen i juni 2021. I RFSU:s förbundsstyrelse sitter:

 • Hans Linde, förbundsordförande
 • My Malmeström Sobelius
 • Månstråle Dahlström
 • Emil Nordfjell
 • Sara Alfredsson
 • Romina Pourmokhtari
 • Jakob Amnér
 • Elin Sundin
 • Hanna Gerdes
 • Charlotte Drugge
 • Mats Målqvist
 • Annika Dalén
 • Lina Fridén

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen

Förbundsstyrelsen väljs av kongressen och består av tretton ledamöter. Styrelsen sammanträder när ordföranden, arbetsutskottet eller minst fem styrelseledamöter begär det och är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen arbetar i enlighet med de riktlinjer som kongressen har beslutat om. RFSU:s nuvarande förbundsstyrelse valdes på vår digitala kongress 2021.

Förbundsstyrelsen

Läs mer om alla styrelseledamöter nedan. Kontakta personer i förbundsstyrelsen genom att använda mallen fornamn.efternamn@rfsu.se.