Till sidans huvudinnehåll

Kongressen

Kongressen är RFSU:s högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Den senaste kongressen ägde rum i juni 2023.

Kongressen väljer RFSU:s förbundsstyrelse och fattar beslut om RFSU:s inriktning. 

Varje lokalförening har rätt till två ombud på kongressen. Därutöver fördelas 30 ombud proportionellt mellan lokalföreningarna. Varje organisationsmedlem har rätt till ett ombud.

Läs mer om kongressen 2023 på Kongresswebben