Till sidans huvudinnehåll

Kongressen

Kongressen är RFSU:s högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Den senaste kongressen ägde rum i juni 2021.

Kongressen väljer RFSU:s förbundsstyrelse och fattar beslut om RFSU:s inriktning. 

Varje lokalförening har rätt till två ombud på kongressen. Därutöver fördelas 30 ombud proportionellt mellan lokalföreningarna. Varje organisationsmedlem har rätt till ett ombud.

Nästa kongress för RFSU planeras till våren 2023.