Till sidans huvudinnehåll

Samarbeten och nätverk

En viktig del av påverkansarbete är att samarbeta och nätverka med andra. Det kan innebära samarbete med andra organisationer, myndigheter, departement, riksdagsledamöter, ungdomsförbund, FN-organ, EU-parlamentariker och gräsrotsaktivister.


Några av våra samarbetspartners och nätverk

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

RFSU var med och grundade IPPF på 1950-talet. IPPF är en internationell paraplyorganisation med medlemmar i nästan alla världens länder. Huvudkontoret ligger i London och det finns regionala kontor i alla världsdelar. IPPF-organisationerna skiljer sig åt från land till land men den gemensamma nämnaren är att de arbetar för allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. RFSU, som är den svenska medlemmen, arbetar tillsammans med andra IPPF-organisationer unt om i världen såväl i enskilda länder som på det globala och regionala planet.

Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp

I den svenska riksdagen finns en tvärpolitisk grupp som arbetar med att lyfta SRHR-frågor på olika sätt I Sverige och internationellt. RFSU jobbar nära SRHR-gruppen och bidar med information, expertis och idéer för hur gruppen kan engagera sig. Ett nätverk av liknande grupper finns över hela Europa och samordnas av European Parliamentary Forum i Bryssel.

Concord

RFSU är även medlem i Concord Sverige som är den svenska plattformen för det större biståndsnätverket Concord Europa. Concord Europa samlar cirka 1600 biståndsorganisationer från EU-länder och arbetar för att gemensamt påverka EU:s bistånd.

Eurongos

EuroNGOs är ett annat europeiskt nätverk av icke-statliga organisationer som samarbetar om SRHR och befolkningsfrågor globalt där RFSU ingår.

Countdown 2030 Europe

Countdown 2030 Europe är ett europeiskt nätverk som består av flera internationella organisationer. Samarbetet går ut på att få EU att öka biståndet till SRHR-frågor.

Nordic action group

IPPF-medlemmarna från Norge, Danmark, Finland och Sverige, samarbetar nära I ett antal frågor, främst när det gäller det globala påverkansarbetet och de nordiska ländernas positioner i internationella förhandlingar. Gruppen har anordnat seminarier och konferenser, skrivit brev och artiklar till de nordiska regeringarna samt sammanfört de nordiska riksdagsgrupperna vid olika tillfällen.