Till sidans huvudinnehåll

Tankar och känslor om kondom

Om metoden

Med hjälp av denna övning kan man arbeta med de föreställningar, förväntningar och känslor som kan stå i vägen för kondomanvändning. Den utgår från exemplet Ime och Tam som båda vill ha sex med varandra men tänker olika om att använda kondom.

Förberedelser

Skriv ut bilderna som du hittar längre ner på sidan.

Så här gör du

Dela ut bilden till eleverna. Berätta om Tam och Ime. Tam och Ime vill ha sex, Tam vill använda kondom, men det vill inte Ime.

Låt eleverna diskutera i smågrupper: Vad tänker och känner Tam respektive Ime? Varför vill Tam använda kondom? Varför vill Ime inte använda kondom? Uppmuntra eleverna att skriva stödord i tankebubblorna.

Diskutera i helgrupp, först Imes tankar och sedan Tams.

Ta gärna övningen ett steg vidare. Utgå från att Ime inte vill använda kondom av någon anledning som kommit upp som förslag i klassen. Diskutera vad Tam borde göra eller säga när Ime till exempel säger ”Varför då? Det är ju mycket skönare utan.”