Till sidans huvudinnehåll
En ung person står i linne framför en spegel. Hon blir filmad av en filmkamera.
Scen ur en av filmerna som gjorts i Hemmaprojektet.

RFSU Stockholm lär familjehem prata om sex och relationer

Ronny är pensionär och lever i en samkönad relation. Han är också familjehemsförälder.
– Det borde inte finnas några problem med att prata sex och relationer, men det kan vara lite knepigt. Jag hade ju själv inte så många sådana samtal under min uppväxt.

Kanske kan svårigheterna Ronny beskriver bero på att stödet för familjehem när det kommer till ungas sexuella hälsa och relationer ofta brister. Men det är något som RFSU Stockholm nu ska råda bot på!

Ronnys berättelsen är hämtad från en av poddarna i RFSU Stockholms nylanserade Hemma-projekt. Projektet görs i samarbete med FoU Södertörn och finansieras av Allmäna Arvsfonden. Det innehåller sammanlagt tre kortfilmer och fyra poddar. Syftet är att öka den sexuella hälsan hos alla de 12-20-åringarna som är placerade i familjehem runt om i Sverige.
– Dessa ungdomar har ofta en oregelbunden eller helt avbruten skolgång vilket gör att de kanske missat skolans sexualundervisning. Men även de behöver vägledning och upplysning kring säkrare sex, samtycke och relationer, säger Ellen Nordlund, som tillsammans med Emma Sylvén Cornelius är projektledare för Hemma.

Projektledarna för Hemma sitter i en trappa och pratar med filmproducenterna..
Ellen Nordlund och Hanna Weber Vernét från RFSU Stockholm pratar med filmproducenterna.

Filmerna och poddarna lyfter frågor som rör sexuell utsatthet, normer kring sex, ömsesidighet och migration. Med start i början av nästa år kommer de spridas över landet, bland annat genom utbildningar av familjehem och yrkesverksamma inom socialtjänst och konsulentverksamhet. Som komplement finns en handbok till familjehem om att föra samtal om sex och relationer.
– Under utbildningarna och i handboken beskriver vi den sexuella utsatthet och det risktagande beteende vi ofta kan se hos unga med erfarenhet av insatser från socialtjänsten. Men vi försöker att inte fastna i att prata om bakgrund och sårbarhet utan lägger fokus på hur vi kan jobba främjande och förebyggande. Genom att hålla samtal om normer, sex, ömsesidighet och relationer levande så stärks de unga kunskapsmässigt och får hjälp att bolla viktiga och känsliga frågor, säger Ellen Nordlund.

Familjehem

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av myndighet tar emot barn för vård och uppfostran. Ca 23.000 unga bor i familjehem i Sverige idag.

Hon menar att samtalen kan bidra till att stärka relationerna mellan unga och vuxna. Det leder till att de unga vågar berätta om svåra erfarenheter och därmed kan få det stöd de faktiskt har rätt till av vuxenvärlden.
– Med rätt förutsättningar har familjehemmen väldigt goda möjligheter att vara ett bra stöd när det kommer till den sexuella hälsan. Det är ju de som är närmast ungdomarna.

Filmerna, poddarna och handboken kommer finnas tillgängliga på RFSU:s hemsida (rfsu.se).

Text: Ulrika Hammar