Till sidans huvudinnehåll

Barnvagnsmarschen

Barnvagnsmarschen är RFSU:s marsch för allas rätt att överleva sin graviditet.

Den första Barnvagnsmarschen ägde rum 2010. Sedan dess har hundratals marscher mot mödradödlighet ägt rum tack vare engagerade ambassadörer i hela landet. Både RFSU:s lokalföreningar och privatpersoner har varit ambassadörer mot mödradödlighet. 2023 förändrades Barnvagnsmarschen och kampanjen arrangeras nu enbart av RFSU:s lokalföreningar.

Barnvagnsmarschen 2024

I September. Tema: Förlossningsvård i krig.

Kampanjen kommer i år att ske under hela september månad och ha temat Förlossningsvård i krig. Vi kommer att uppdatera mer om temat samt på vilka orter kampanjen kommer att genomföras löpande. Håll utkik här på hemsidan och i RFSU:s sociala medier för att ta del av det!

Följ oss på FacebookFölj oss på Instagram

Därför finns Barnvagnsmarschen

Varje dag, världen över, dör över 800 människor av komplikationer vid en graviditet, osäker abort eller förlossning. Det här går att förändra – allt som behövs är politisk vilja och resurser! Barnvagnsmarschen är ett sätt att få uppmärksamhet för denna viktiga utvecklingsfråga och skapa engagemang kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

En annorlunda Barvagnsmarschen från 2023

Regeringens inriktning på biståndet 2023 innebar att RFSU förlorat de intäkter som till stor del har finansierat Barnvagnsmarschen. Det innebar att kampanjen genomfördes på färre platser 2023. 

Sedan 2010 har 640 marscher mot mödradödlighet i världen ägt rum tack vare hundratals engagerade ambassadörer. Kampanjen har genererat runt 32 000 deltaganden för en bortglömd, men livsviktig rättighetsfråga. Barnvagnsmarschen har varit en kampanj som genom sitt unika koncept har fått stor geografisk spridning och har nått ut långt utanför storstäderna. Barnvagnsmarschen har varit representerad i 20 av 21 län, 147 kommuners och 197 orter över hela Sverige sedan kampanjens start.

Information om hur det ser ut 2024 kommer att publiceras här och i RFSU:s sociala kanaler:

Mer om mödradödlighet och Barnvagnsmarschen