Nätverk – engagemang i sakfrågor

RFSU:s nätverk samlar och engagerar enskilda medlemmar från hela Sverige som brinner för en specifik sakfråga. Nätverken syftar till att sprida kunskap, genomföra verksamhet och skapa engagemang kring nätverkens teman. RFSU har i dagsläget fem olika nätverk: Aborträttsnätverket, Ungdomsnätverket, Seniornätverket, BDSMF-nätverket och Forskarnätverket. Mer information och kontaktuppgifter till dessa finns under respektive nätverkssida.